Analistenbijeenkomst 2010

Persbericht

VISION 2015: VOORSTEL TOT SPLITSING

 • Express wordt afgesplitst van TNT NV; alleen postactiviteiten blijven achter in TNT NV
 • TNT NV behoudt een financieel belang van 29,9% in Express om te voldoen aan de vereisten bij splitsing
 • Het behouden belang van TNT NV zal zo snel mogelijk aan de aandeelhouders worden teruggeven

EXPRESS

 • Versterking van de bestaande activiteiten en uitbreiding naar aangrenzende marktsegmenten
  • Van Europees Express naar high-end standaard pakketten en vracht; steeds meer diensten met toegevoegde waarde
  • Opkomende Platformen: opwaardering van de binnenlandse diensten tot dag-/tijdzeker Express en verdere groei intercontinentale volumes
 • Nieuwe rapportagesegmentering: Europa & MEA, ASPAC, Noord- en Zuid-Amerika en Overige Netwerken
 • Huidige handel ontwikkelt zich conform de trends in het derde kwartaal 2010; initiatieven voor de verbetering van de yield tonen eerste tastbare resultaten
 • Vooruitzichten omzet en EBIT 2011 en 2015
 • Nieuwe Raad van Bestuur van Express met Marie-Christine Lombard als CEO en Bernard Bot als CFO

POST

 • Gesprekken met vakbonden worden voortgezet; Post houdt vast aan de noodzakelijke Masterplan-besparingen
 • Bedrijfsvoering gericht op kasstroom en langetermijn zakelijke kansen
  • Optimalisering van de kasstroom in het licht van de aanhoudende daling van de volumes geadresseerde post
  • Uitbreiding activiteiten naar gebieden die aansluiten bij de kerncompetenties
 • Nieuwe rapportagesegmentering: Post Nederland, Internationaal en Pakketten
 • Huidige handel ontwikkelt zich conform de trends in het 3e kwartaal 2010
 • Bekendmaking nieuwe Raad van Bestuur onder leiding van CEO Harry Koorstra

VOORSTEL TOT SPLITSING: NADERE GEGEVENS

 • Interne juridische en organisatorische splitsing wordt afgerond op 1 januari 2011
 • Ondernemingsraden hebben positief advies afgegeven
 • De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in mei 2011 is gepland, inclusief de benoeming van de nieuwe Executive Boards en Raden van Commissarissen
 • Tweede interimdividend gepland voor maart 2011
 • Peter Bakker blijft CEO van TNT tot aan de voltooiing van de splitsing

TOELICHTING VAN CEO PETER BAKKER

“Vandaag maken we na uiterst zorgvuldige voorbereidingen de kapitaalmarkttransactie bekend waarmee TNT wordt opgesplitst in twee sterke en succesvolle ondernemingen. De voorgestelde splitsing verwezenlijkt alle stakeholder-doelstellingen via een efficiënte splitsingstransactie met weinig risico en stelt aandeelhouders in de gelegenheid te investeren in twee sectorleiders. De waarde van het minderheidsbelang van 29,9% dat Post in Express behoudt en dat nodig is voor de uitvoering van de splitsingstransactie zal zo snel mogelijk aan de aandeelhouders worden teruggegeven, tot een niveau dat wordt toegestaan door de beoogde credit rating van Post. Het doet mij genoegen u te kunnen mededelen dat TNT alle vereiste positieve adviezen van de betreffende ondernemingsraden heeft verkregen.

Express en Post presenteren vandaag bovendien robuuste toekomstplannen. In Europa heeft Express winstgevende groeikansen geïdentificeerd op het gebied van high-end standaardpakketten en vracht, alsmede sectorspecifieke oplossingen met toegevoegde waarde. In de opkomende markten zal Express een voortrekkersrol blijven vervullen bij de ontwikkeling van dagzekere expressdiensten en verdere groei genereren in haar intercontinentale activiteiten.

Post Nederland wordt op dit moment belemmerd door de nog steeds niet bereikte overeenstemming met de vakbonden over de sociale gevolgen van de Masterplan-herstructureringen. De gesprekken met de vakbonden zijn constructief en lopen verder, terwijl de door de regering benoemde onderzoeker aan zijn opdracht is begonnen. Daarom presenteert TNT vandaag alleen een business update voor Post, die focust op de situatie in Nederland en de aantrekkelijke ontwikkelingen in de pakket- en internationale activiteiten.

Het is ten slotte met groot genoegen dat ik u vandaag het topmanagement van Express en Post kan voorstellen. Samen met hen zal ik de splitsingsplannen uitvoeren die wij vandaag hier presenteren en die op de in mei 2011 geplande Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.”

TOELICHTING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PIET KLAVER:

“Peter Bakker is al bijna 20 jaar bij TNT, waarvan de laatste tien als CEO. Onder het leiderschap van Peter heeft TNT zich ontwikkeld tot een sterke, professionele en verantwoordelijke organisatie die aan de top staat van haar sector, met een geweldige reputatie op het gebied van verantwoord ondernemen: een bedrijf waar we werkelijk trots op mogen zijn.

In een volgende logische stap in de ontwikkeling van TNT heeft Peter in het afgelopen jaar op een professionele en doelmatige manier leiding gegeven aan het proces waarmee TNT zal worden gesplitst in een apart Post- en een apart Express-bedrijf, hetgeen de Raad van Commissarissen volledig steunt.

Peter heeft besloten zich na de voltooiing van de splitsing van TNT te richten op andere uitdagingen. Nu zowel Post als Express managementteams van hoge kwaliteit hebben, is het vertrek van Peter op dat moment een logische stap. Tot dan blijft Peter volledig gecommitteerd en gemandateerd om de onderneming te leiden naar de voltooiing van de splitsing.

De Raad van Commissarissen betreurt Peter’s beslissing, maar wij respecteren en begrijpen zijn keus, zoals wij ook veel respect en waardering hebben voor zijn grote bijdrage aan TNT gedurende zo’n lange tijd.”