TNT Post bereikt principeakkoord met vakorganisaties

Amsterdam – Na een langdurige periode van overleg zijn TNT Post en de vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en BVPP tot een principeakkoord gekomen over het beperken van het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van de aangekondigde reorganisaties. Als gevolg van de daling van de postvolumes zal TNT Post haar organisatie de komende jaren ingrijpend aanpassen. Hierdoor vervallen 11.000 banen onder de productiemedewerkers. Uitgaande van natuurlijk verloop en vrijwillige mobiliteit zouden er naar verwachting 4500 gedwongen ontslagen aan de orde zijn. Dit aantal wordt nu gereduceerd door 1700 banen te behouden bij de o. a de Auto Unit en bij de Pakketservice van TNT Post. Daarnaast heeft TNT Post toegezegd de mogelijkheden te bekijken om bij toekomstige organisatieveranderingen bij de Auto Unit nog eens 200 banen te behouden. Aan 300 medewerkers bieden wij nog tijdelijk werkgelegenheid tot eind 2013.

De partijen zijn het ook eens geworden om de inzet van TNT Mobility verder te versterken met als streven om nog eens 500 medewerkers minder in de WW te laten komen. Daarnaast onderzoeken TNT Post en de vakorganisaties de mogelijkheden om medewerkers waarvan de baan vervalt, via een door een externe partij op te richten detacheringbedrijf, aan werk te helpen. Om dit plan te laten slagen doen TNT Post en de vakorganisaties nadrukkelijk een gezamenlijk beroep op de overheid.
 
Afgelopen dinsdag werden de resultaten van het recentelijk gehouden Arboned onderzoek naar onvrede op de werkvloer bij TNT Post bekend gemaakt. TNT Post neemt de signalen van onvrede onder haar medewerkers zeer serieus en werkt op dit moment aan een concreet verbeterplan. Hierover zijn afspraken gemaakt in het principeakkoord.
 
De vakorganisaties zullen het principeakkoord positief voorleggen aan hun leden en zien af van verdere acties.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
 
Wendy Eelsing, woordvoerder TNT Post  
Mobiel: +31 6 512 747 61 
 
Toby Ellson, woordvoerder TNT Post  
Mobiel: +31 6 200 100 49