TNT Post vindt opstelling vakorganisaties onverantwoord

Verschillende voorstellen van TNT Post afgewezen

Den Haag - TNT Post en de vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en BVPP hebben afgelopen twee dagen wederom intensief overleg gevoerd. Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben de vergaande voorstellen van bedrijfszijde afgewezen en besloten de aangekondigde acties van deze week voort te zetten.

Reeds eerder heeft de BVPP aangegeven af te zien van verdere acties en de voorstellen van TNT Post voor te leggen aan hun leden.

Inhoud voorstellen TNT Post

TNT Post heeft in eerste instantie een oplossing aangeboden die voor een langere tijd duidelijkheid biedt aan alle betrokkenen. Daartoe was TNT Post bereid de huidige CAO die eind 2011 expireert, te verlengen tot eind 2013 middels een loonsverhoging van 0,5% in 2012 en 1% in 2013. Tegelijkertijd zou het aantal van 3100 gedwongen ontslagen teruggebracht worden naar 2550. Daar bovenop zouden nog eens 300 medewerkers tijdelijk hun baan behouden. De vakorganisaties CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV waren echter niet bereid cao-afspraken voor de toekomst te betrekken bij het zoeken naar een oplossing. De vakbond BVPP heeft aangegeven het voorstel aan haar leden te willen voorleggen.
 
TNT heeft vervolgens een nieuw voorstel gedaan, waarin het  aantal gedwongen ontslagen van 3100 teruggebracht zou worden tot 2800 door meer banen te creëren bij onder andere de op te richten Auto Unit en TNT Post Pakketservice. Tevens is aangeboden om de inzet van TNT Mobility zodanig te versterken dat het aantal medewerkers dat in de WW terecht komt verder wordt beperkt met nog eens 500 medewerkers. Daar bovenop zouden nog eens 300 medewerkers tijdelijk hun baan behouden. Tot slot heeft TNT Post voorgesteld om door middel van samenwerking met externe partijen de herplaatsing van nog meer medewerkers van werk naar werk vorm te geven.
 
Ondanks dat vakorganisaties de noodzaak tot kostenbesparingen herhaaldelijk hebben onderschreven, zijn tot onze teleurstelling al deze voorstellen verworpen.
 
Hiermee wordt niet alleen de onzekerheid naar de medewerkers toe verlengd, maar ook onze klanten weten in de belangrijke decembermaand niet meer waar ze aan toe zijn met alle gevolgen van dien. 

Hoe nu verder

TNT Post is van mening dat de opstelling van de AbvaKabo en CNV Publieke Zaak onverantwoord is en roept deze vakorganisaties op de voorstellen serieus te heroverwegen. TNT Post beraadt zich op de ontstane situatie.

TNT Post

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
 
Wendy Eelsing, woordvoerder  
T: +31 6 512 747 61 
 
Toby Ellson, woordvoerder  
T: +31 6 200 100 49