Handels- en business update TNT

Verbetering handelsomstandigheden in het 4e kwartaal van 2009 - Update Vision 2015 - Principeakkoord over CAO voor Post Nederland

Handelsupdate 4e kwartaal 2009

TNT heeft in het 4e kwartaal van 2009 opnieuw een positieve ontwikkeling gezien in de volumes van de divisie Express. De volumes lucht-, weg- en binnenlands vervoer waren alle in het 4e kwartaal van 2009 hoger dan in dezelfde periode van 2008. TNT ziet dit als bemoedigend na de scherpe, maar vanaf het 2e kwartaal stabiliserende, volumedaling in de eerste negen maanden van 2009 ten opzichte van 2008. De operationele marge van Express lag in het 4e kwartaal van 2009 voor het eerst boven het niveau van 2008. De focus op kostenbesparing heeft substantieel aan dit resultaat bijgedragen, terwijl de prijsdruk aanhield.

Bij Post was in het 4e kwartaal van 2009 de daling van de volumes geadresseerde post in Nederland in lijn met de verwachtingen, net als het bedrijfsresultaat, dankzij met name de goede besparingen uit de Masterplannen en de sterke volumes Kerst- en Nieuwjaarspost.

In de eerste twee weken van 2010 heeft de iets positievere trend van de Express-volumes in het 4e kwartaal zich voortgezet. De prijsdruk is echter nog steeds voelbaar. De kostenbesparingsprogramma’s zijn goed op koers om onze kostenbasis verder te optimaliseren. Bij Post staan de volumes, in lijn met de op 3 december 2009 tijdens de analistendag afgegeven vooruitzichten, onder druk als gevolg van de liberalisering en de substitutie, terwijl de voortgang van de kostenbesparingen verder zal bijdragen aan een goede kasstroom.

De afboekingen (non-cash) per ultimo 2009 op de goodwill en bepaalde activa van EMN zullen circa EUR 150 miljoen bedragen. Bij Express zullen de verdere afboekingen op reeds uit bedrijf genomen vliegtuigen en bepaalde immateriële vaste activa circa EUR 20 miljoen bedragen. Beide afboekingen worden in de cijfers over het 4e kwartaal verwerkt en zijn globaal in lijn met de indicaties die op 3 december 2009 zijn afgegeven.

Update Vision 2015

Met Vision 2015, die we op 3 december 2009 bekend hebben gemaakt, hebben we vijf focusgebieden vastgesteld. Vier van deze focusgebieden zijn dagzekere afleverdiensten (Day-Definite Delivery Services): Europese pakketten; Vracht; Special Delivery Solutions en opkomende platformen. Op alle vier gebieden bestaan aantrekkelijke groeikansen.

Het vijfde focusgebied, Post Nederland, zal zich richten op kasstroom, kostenaanpassing en vernieuwing in een voortdurend krimpende markt. Op termijn zal Post Nederland voorbereid worden op het aangaan van partnerschappen, onder andere in de context van een verdere consolidatie van de postmarkt in Europa. European Mail Networks (EMN) zal waarde realiseren en vrijmaken via partnerschappen en verkoop.

Sinds onze bekendmaking op 3 december heeft TNT significante stappen ondernomen in de implementatie van Vision 2015. Er zijn projecten ingesteld voor de uitbreiding van de dagzekere afleverdiensten via winstgevende groei in Pakketten, Vracht en Delivery Solutions.
Bij Post Nederland zijn voorbereidingen gestart om het aangaan van partnerschappen mogelijk te maken.

Het vorige week bekendgemaakte principeakkoord over de CAO voor Post Nederland biedt een evenwichtige basis voor een sociaal verantwoorde ontwikkeling van een efficiënt postbedrijf. De doelstelling om in 2010 Masterplan-besparingen van EUR 75 miljoen te realiseren, blijft na dit akkoord onveranderd. Bovendien zal het akkoord, nadat het door de vakbondsleden is goedgekeurd, een solide basis leveren om de doelstelling van 16% cash EBITDA / Omzet voor Post Nederland (onderdeel van Vision 2015) te realiseren, door de geoptimaliseerde kasbehoeften voor herstructureringen.
Deze zullen in de komende jaren gemiddeld circa EUR 50 miljoen per jaar bedragen, in lijn met de op 3 december 2009 bekendgemaakte doelstellingen. De combinatie van de CAO en de implementatie van de Masterplannen zal duidelijk positief bijdragen tot het verminderen van de druk als gevolg van de volumedalingen.

Bij European Mail Networks heeft TNT, in lijn met de doelstelling waarde te creëren via partnerschappen en verkoop, in januari reeds diverse stappen bekendgemaakt

  • de beëindiging van de geadresseerde postactiviteiten en van een deel van de ongeadresseerde postactiviteiten in Oostenrijk; 
  • de overeenkomst met uitgevers in Duitsland om een “Mail Alliance” met vooraanstaande Duitse uitgevers te starten. De positieve uitkomst van het hoger beroep over het minimumloon schept een zeer welkome duidelijkheid voor de activiteiten van EMN in Duitsland; 
  • de verkoop van de ongeadresseerde postactiviteiten van TNT in Duitsland (TNT Direktwerbung); 
  • de verkoop van de telemarketing-activiteiten (DomiCall s.r.o.) van TNT in Tsjechië.
In de komende maanden worden nadere stappen verwacht.

Toekomstige updates

Bij de publicatie van de jaarcijfers 2009 en de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal TNT opnieuw een update geven over de resultaten van de onderneming en de hierboven genoemde onderwerpen. De volledige agenda van de AVA, die op 1 maart wordt bekendgemaakt, zal onder andere bevatten: toelichting op en bespreking van de strategie / Vision 2015, goedkeuring van het voorgestelde nieuwe beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur, en voorstellen ten aanzien van corporate governance.

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.