Handelsomstandigheden verbeteren in 4e kwartaal 2009

TNT N.V. heeft de resultaten van het vierde kwartaal en de jaarcijfers over 2009 gepubliceerd.

Persbericht vierde kwartaal en jaarcijfers 2009

4e KWARTAAL 2009

GROEP

 • Bedrijfsresultaat van € 128 miljoen ( €160 miljoen in 4e kw. 2008), inclusief eenmalige lasten (voornamelijk non-cash) van € 191 miljoen
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat van € 322 miljoen voor het eerst beter sinds het 2e kw. 2008, in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar
 • Sterke netto kasstroom uit operationele activiteiten van € 352 miljoen

EXPRESS

 • Opeenvolgende verbetering in volumes Express, voor het eerst verbetering in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar
 • Kostenbesparingen van € 60 miljoen
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat stijgt met 20,5% tot € 106 miljoen (€ 88 miljoen in 4e kw. 2008)
 • Onderliggende* operationele marge voor het eerst in 2009 op een hoger niveau dan in 2008 (6,3% in 4e kw. 2009 tegen 5,3% in 4e kw. 2008), en op het hoogste niveau van 2009

POST

 • Volumedaling geadresseerde post in Nederland 5,9%, in lijn met trend
 • Besparingen uit de Masterplannen van € 33 miljoen in het kwartaal
 • Afwaarderingen en andere waardeaanpassingen van € 146 miljoen bij European Mail Networks door bijgestelde strategie
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat met 1,3% gedaald tot € 229 miljoen (€ 232 miljoen in 4e kw. 2008)

GEHEEL JAAR 2009: DE STORM DOORSTAAN

HIGHLIGHTS

 • Opeenvolgende verbetering van volumes Express gestart in 3e kw. 2009
 • Volumedaling Post van 4,7%, in lijn met verwachtingen
 • Kostenbesparingen van € 527 miljoen
 • Bedrijfsresultaat van € 648 miljoen ( € 982 miljoen in 2008), inclusief eenmalige lasten (voornamelijk non-cash) van € 222 miljoen
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat van € 896 miljoen (2008: € 1.141 miljoen)
 • Netto kasstroom uit operationele activiteiten van € 1.016 miljoen
 • Nettoschuld met € 638 miljoen gedaald tot € 1.106 miljoen
 • Bekendmaking Vision 2015-strategie
* De onderliggende cijfers over 2009 zijn tegen constante wisselkoersen en exclusief het effect van de herstructureringskosten en afwaarderingen bij Express (4e kw. : € 21 mln; FY: € 63 mln) en Post (4e kw.: € 170 mln; FY: € 159 mln). De onderliggende cijfers over 2008 zijn exclusief het effect van herstructureringskosten en afwaarderingen (Express: € 70 mln; Post: € 7 mln in 1e kw. en € 82 mln in 4e kw.).

DIVIDEND

 • Voorgesteld jaardividend van € 0,53 per aandeel, een uitkeringspercentage van circa 40% van het genormaliseerde nettoresultaat
 • € 0,18 reeds uitgekeerd als interimdividend, naar keuze in contanten of aandelen
 • € 0,35 als slotdividend, naar keuze in contanten of aandelen

VOORUITZICHTEN 2010 SAMENVATTING

TNT ziet de eerste tekenen van een iets verbeterde trend in de economie maar blijft over het geheel voorzichtig voor wat betreft een voortzetting van het herstel. De volumes, de omzet en de resultaten van Express zullen naar verwachting hoger zijn dan het niveau van 2009. De volumes en resultaten van Post zullen naar verwachting onder het niveau van 2009 liggen. Een voortdurende focus op kosten en cash blijft essentieel.

Toelichting van CEO Peter Bakker:

“De bedrijfsresultaten over het 4e kwartaal van 2009 waren relatief solide in een handelsklimaat dat zich blijft verbeteren. Hiermee is voor het eerst sinds het 2e kwartaal van 2008 het bedrijfsresultaat van de Groep hoger dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar. De handelomstandigheden zijn echter nog steeds duidelijk onder het niveau van de economische activiteiten van 2006. De kernvolumes van Express en Pakketten lieten een positieve ontwikkeling zien en de prestatie van Post Nederland was robuust. Over het gehele jaar zijn significante kostenbesparingen behaald en door een sterke focus op cash zijn we als een financieel en operationeel sterkere onderneming uit de zware economische crisis te voorschijn gekomen.

In het vierde kwartaal van 2009 en de eerste weken van 2010 heeft TNT concrete stappen genomen voor de implementatie van de Vision 2015-strategie. We zijn onder andere uit het eerste van een aantal EMN-netwerken gestapt en tegelijkertijd een alliantie aangegaan in Duitsland. Daarnaast werken we hard aan de implementatie van de vijf focusgebieden, zoals bekendgemaakt tijdens onze analistendag op 3 december: Parcels, Freight, Emerging Platforms, Special Delivery Solutions en Post Nederland.

Post is er begin 2010 in geslaagd een principeakkoord over een CAO af te sluiten met de vakbonden, die dit met een positief advies aan hun leden zullen voorleggen. Het is een evenwichtig akkoord dat voldoende basis biedt voor de vereiste inkrimp- en efficiencyverbeteringen bij Post in verband met de volumedaling en de realisering van onze Masterplannen.

Daarnaast kondigt TNT vandaag met plezier aan dat het van plan is zijn CO2-efficiency in 2020 met 45% te verbeteren. Met deze ambitieuze doelstelling geeft TNT verder invulling aan zijn wereldwijde Planet Me programma en benadrukken we tevens zijn inzet om minimale impact te hebben op het milieu.

We vertrouwen erop dat onze strategische positionering het mogelijk zal maken om te profiteren van een opleving en het uiteindelijke herstel van de economie. De eerste weken van 2010 stemmen me licht optimistisch over het verbeteren van de economische omstandigheden, maar we zullen het bedrijf blijven managen op basis van voorzichtige aannames, dus met een aanhoudende sterke focus op cash en kosten.”

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.