Hoogste Duitse administratieve hof: verordening minimumloon postmarkt nietig

Amsterdam/Leipzig - Vandaag heeft het hoogste Duitse administratieve hof geoordeeld dat de verordening die tot doel had een minimumloon van EUR 9,80 in te voeren in de Duitse postmarkt, nietig is. De basis voor deze beslissing is dat de Duitse Staat heeft nagelaten TNT Post Duitsland in de gelegenheid te stellen voorafgaand aan de invoering van deze verordening schriftelijk haar zienswijze te geven, zoals de wet vereist.

Na twee jaar tijd en procedures bij drie rechterlijke instanties, is TNT verheugd dat deze onrechtvaardige verordening nu ophoudt te bestaan. TNT was altijd voorstander van een eerlijk minimumloon en blijft de arbeidsvoorwaarden toepassen die zij met de Duitse postvakbond CGPT is overeengekomen.

Op dit moment wordt de positie van TNT Post in Duitsland tegen het licht gehouden. Dit gebeurt in de context van de verwachte marktontwikkeling, inclusief de uitspraak van vandaag en de ontwikkelingen ten aanzien van de BTW vrijstelling van de monopolist. TNT verwacht hierover een update te geven bij de presentatie van haar jaarcijfers over 2009 op 22 februari 2010.


In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.