Redmail creëert in Oostenrijk waarde door te focussen op de distributie van dagbladen

Amsterdam - Redmail, een joint venture van de Styria Media Group AG en TNT Post in Oostenrijk, heeft vandaag besloten om waarde te creëren door zich te richten op de regionale distributie van dagbladen en haar activiteiten op het gebied van geadresseerde post geheel en die op het gebied van ongeadresseerde post voor een deel te beëindigen.

De onlangs ingevoerde Oostenrijkse postwet, die een beperking betekent van de werkelijke concurrentie voor geadresseerde post, heeft bijgedragen tot dit besluit. Deze postwet voorziet in een verplicht vergunningsstelsel voor postdiensten voor wat betreft alle poststukken tot en met 50 g. Bovendien is de toegang tot de Oostenrijkse brievenbussen moeilijk. Circa 30% van de huishoudens heeft een brievenbus die alleen met een sleutel toegankelijk is, en Österreichische Post is de enige postoperator die beschikt over deze sleutels. Dit maakt het onmogelijk voor andere postbedrijven geadresseerde post te bezorgen bij deze huishoudens.

Deze wijziging in de focus van de activiteiten is in lijn met de strategie van TNT voor de Europese postnetwerken (European Mail Networks – EMN), die er op gericht is waarde te creëren via partnerschappen en verkoop, zoals bekendgemaakt tijdens de TNT-analistendag op 3 december 2009.

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.