TNT en vakbonden bereiken principeakkoord over cao en sociaal plan

Hoofddorp - TNT en de vakorganisaties hebben een principeakkoord bereikt over de cao en het sociaal plan. Dit akkoord komt zowel tegemoet aan de vertrekpunten van de vakbonden, als aan die van TNT Post. De cao van TNT loopt van 1 april 2009 tot en met 31 december 2011. Alle medewerkers van TNT in Nederland ontvangen per 1 januari 2010 een loonsverhoging van 0,7%. Vanaf 1 april 2010 zal een differentiatie worden toegepast door aparte cao’s voor de onderdelen TNT Post, TNT Express en TNT Post Pakketservice af te spreken. Voor de TNT Post onderdelen (exclusief TNT Post Pakketservice) is een verhoging van 1% per 1 januari 2011 en 0,2% per 1 oktober 2011 afgesproken. De komende tijd worden nieuwe onderhandelingen gestart voor een eigen cao per 1 april 2010 voor de onderdelen TNT Express en voor TNT Post Pakketservice. Daarnaast voert een gezamenlijke werkgroep van TNT Post en de vakbonden een studie uit naar een toekomstbestendige pensioenregeling voor TNT Post.

TNT Post heeft te maken met een jaarlijkse volumedaling van circa 6%, die een ingrijpende herstructurering van het postbedrijf in Nederland noodzakelijk maakt. Vertrekpunt van de onderhandelingen was de uitslag van het referendum van de vakbonden waarin de vakbondsleden kozen voor inkomen boven het behoud van werkgelegenheid. In het nu gesloten principeakkoord en het sociaal plan is een goede balans gevonden tussen deze twee factoren. Het nieuwe sociaal plan heeft een looptijd tot en met 31 december 2012.

In het sociaal plan staat stimulering van vrijwillig vertrek voorop, waarbij er een extra financiële stimulans is ingebracht voor medewerkers van 50 jaar en ouder. Voor de afspraken rond verplicht vertrek ligt de nadruk op de omvang van de uitkering einde dienstverband. Deze is gebaseerd op de oude kantonrechterformule met een correctiefactor van 0,8 en een bemiddelingstermijn van maximaal 12 maanden. Naarmate de bemiddelingstermijn verstrijkt, wordt de uitkering einde dienstverband op basis van een formule gereduceerd. Voor medewerkers van 55 jaar tot 58 jaar geldt een aangepaste regeling. Medewerkers geboren voor 1 januari 1952 kunnen wel overcompleet worden verklaard, maar worden niet ontslagen. Met dit sociaal plan is TNT in staat de ingrijpende reorganisaties op een sociaal verantwoorde wijze op te vangen. De nieuwe CAO en het sociaal plan vormen een belangrijk onderdeel van de eerder aangekondigde Masterplannen waarmee TNT Post vanaf 2015 in totaal 395 miljoen euro jaarlijkse besparingen zal realiseren.

De vakbonden zullen de cao en het sociaal plan met een positief advies voorleggen aan hun leden. Medio maart zal het resultaat van de ledenraadpleging bekend zijn.