Verdere verbetering van de handelsomstandigheden in het algemeen

TNT N.V. heeft de resultaten van het eerste kwartaal over 2010 gepubliceerd.

Persbericht Resultaten 1e kwartaal 2010

GROEP

  • Bedrijfsresultaat € 251 miljoen (€ 163 miljoen in 1e kw. 2009); het kwartaal profiteerde van vier extra werkdagen
  • Winst toekomend aan de aandeelhouders € 143 miljoen (€ 76 miljoen in 1e kw. 2009)
  • Nettoschuld stabiel in vergelijking met ultimo 2009
  • Voortgang implementatie Vision 2015 conform bekendmaking op AVA

EXPRESS

  • Ontwikkeling volumes Express verbetert verder
  • Negatieve jaar-op-jaar ontwikkeling van de yield vertoont eerste tekenen van stabilisatie
  • Onderliggend* bedrijfsresultaat € 59 miljoen (€ 23 miljoen in 1e kw. 2009)

POST

  • Volumes geadresseerde post in Nederland gedaald met 9,7% (gecorrigeerd voor aantal werkdagen en eenmalige mailings)
  • Goede prestatieverbetering van Emerging Mail & Parcels
  • Onderliggend* bedrijfsresultaat € 159 miljoen (€ 149 miljoen in 1e kw. 2009)

SAMENVATTING VOORUITZICHTEN 2010

TNT ziet een bescheiden verbetering van de economie. De volumes, de omzet en de resultaten van Express zullen naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan de niveaus van 2009, hoewel dit getemperd kan worden door een aanhoudende druk op de yield en kosteninflatie. De volumes en de resultaten van Post zullen naar verwachting lager zijn dan de niveaus van 2009. TNT zet zijn focus op kosten en kasstroom voort.

Toelichting van CEO Peter Bakker:

“Zoals we al hebben aangegeven in onze AVA trading update van 8 april liet het eerste kwartaal van 2010 een aanhoudende positieve trend zien. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat van beide divisies was hoger dan vorig jaar.
We hebben alle reden tevreden te zijn met de resultaten van al onze bedrijfsonderdelen. Het winstherstel getuigt van het harde werk van de medewerkers van TNT wereldwijd, die de kostenbasis fors hebben aangepakt en het bedrijf door de economische crisis van 2008/2009 hebben helpen navigeren. Voor een goede indicatie van de jaarverwachtingen moet men er echter ook rekening mee houden dat dit kwartaal heeft geprofiteerd van een hoger aantal werkdagen.
De volumes van Express zijn verbeterd, al moet dit worden gezien in het licht van de zwakke cijfers van het eerste kwartaal van 2009. In de afgelopen weken waren de volumes bijna terug op de niveaus van de meer normale handelsperiode van het eerste kwartaal 2007, hoewel signalen van enkele klanten aangeven dat dit voor een deel wordt veroorzaakt door het op peil brengen van de voorraden in de toeleveringsketens. De negatieve jaar-op-jaar ontwikkeling van de yield vertoont eerste tekenen van stabilisering. Omdat hogere volumes onvermijdelijk tot kostenstijgingen leiden, zullen we de kosten scherp in de gaten blijven houden. Ik ben verheugd over de snelle manier waarop TNT alternatieven op basis van wegvervoer heeft weten in te zetten om de gevolgen van de vulkaanuitbarsting in IJsland te verzachten.
Post heeft een goed bedrijfsresultaat gerealiseerd dat voor een deel terug is te voeren op een verbetering van de prestaties van Emerging Mail & Parcels. De volumes geadresseerde post zijn op een vergelijkbare basis gedaald met 9,7%, hetgeen opnieuw wijst op de noodzaak van een strikte kostenbeheersing en de doorvoering van de Masterplannen.
TNT maakt goede vorderingen met de implementatie van Vision 2015. Hoewel TNT aanneemt dat de handelsomgeving in 2010 bescheiden zal verbeteren, het wereldwijde economische herstel blijft kwetsbaar. Een aanhoudende focus op kosten en cash blijft dan ook geboden.”