Resultaten 3e kwartaal 2010

TNT N.V. heeft de resultaten van het 3e kwartaal 2010 gepubliceerd.

HIGHLIGHTS 3e KWARTAAL

GROEP

 • Bedrijfsresultaat € 143 miljoen (€ 179 miljoen in het 3e kw. 2009)
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat € 157 miljoen (€ 184 miljoen in het 3e kw. 2009)
 • Winst toekomend aan de aandeelhouders € 75 miljoen (€ 99 miljoen in het 3e kw. 2009)

EXPRESS

 • Onderliggende* omzet gestegen met 8,2% tot € 1.588 miljoen
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat € 74 miljoen (€ 68 miljoen in het 3e kw. 2009)
 • Sterke volumegroei tot een niveau boven dat van 2007 (kilo’s kernproducten +9,8% ten opzichte van het 3e kw. 2009)
 • Aanhoudende focus op verbetering van de yield – volledig effect in 2011 zichtbaar

POST

 • Onderliggende* omzet gestegen met 5,6% tot € 1.010 miljoen
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat € 83 miljoen (€ 114 miljoen in het 3e kw. 2009); vertekening door effect pensioenlasten
 • Onderliggende* Cash EBITDA € 47 miljoen (€ 71 miljoen in het 3e kw. 2009)
 • Volumes geadresseerde post in Nederland gedaald met 7,7%, naast enige druk op de tarieven
 • Pakketten blijven sterk groeien; aankondiging van een investeringsprogramma van € 240 miljoen bij Pakketten 2010-2015

IMPACT VAN DE BESPREKINGEN MET DE BONDEN

 • Ultimatum ontvangen van vakbonden in verband met Master plan herstructureringsplannen
 • Voortgaande intensieve besprekingen met vakbonden

SPLITSINGSPROCES & VISION 2015

 • Bestuurlijke en organisatorische splitsing van Post en Express per 1 januari 2011 op koers
 • Voorgenomen splitsing zo snel als praktisch mogelijk in 2011
 • Nadere update op 2 december 2010 tijdens Analistendag, onder voorbehoud van de ontwikkeling van de lopende besprekingen met de vakbonden bij Post
* De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen en exclusief het effect van de herstructureringskosten bij Post (€ 5 mln), Express (€ 3 mln) en de Groep (€ 13 mln eenmalige kosten in verband met de splitsing en Vision 2015) in 2010 en het effect van diverse eenmalige lasten in 2009.

VOORUITZICHTEN 2010

TNT blijft een bescheiden verbetering van de Europese economie zien. Gezien de kwetsbaarheid van het wereldwijde economische herstel blijft voorzichtigheid echter geboden. De focus op kosten en cash blijft dan ook gehandhaafd.
 
Bij Express zullen de volumes en de omzet naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan het niveau van 2009. De operationele marge in het tweede halfjaar van 2010 zal naar verwachting in lijn zijn met die van eerste halfjaar 2010. De druk op de yield in Europa en de ontwikkeling van de kosten buiten Europa zullen naar verwachting niet voldoende worden goedgemaakt door efficiencyverbeteringen. Specifieke maatregelen op het gebied van yield-management en verdere kostenbeheersing zullen, eenmaal volledig doorgevoerd, bijdragen tot een verbetering van de operationele marge.
 
Bij Post verwacht TNT een daling van de geadresseerde volumes in Nederland aan de bovenkant van de bandbreedte van 7-9%, als gevolg van de aanhoudende substitutie in combinatie met de doorwerking van het eerste volledige jaar van de liberalisering. De Masterplan-besparingen zullen naar verwachting iets hoger dan € 75 miljoen uitkomen. Het bedrijfsresultaat van Post zal naar verwachting lager zijn dan het niveau van 2009. De bijdrage in contanten voor de pensioenverplichtingen zal naar verwachting in lijn zijn met vorig jaar.
 
Aanvullende financiële indicatoren voor 2010:
 • Structurele kostenbesparingen: minimaal € 200 miljoen
 • Investeringen: circa € 300 miljoen
 • Pensioenen: betaling voor de pensioenen met gegarandeerde aanspraken circa € 290 miljoen, waarvan € 260 miljoen voor de belangrijkste Nederlandse pensioenregelingen en overgangsregelingen
 • Netto financiële lasten: circa € 140 miljoen
 • Betaalde belastingen: circa € 300 miljoen, inclusief terugbetaling van een voorlopige belastingheffing van de Nederlandse belastingdienst in 2009
 • Eenmalige kosten in verband met de splitsing en Vision 2015: € 40-45 miljoen
 • Bijgestelde vooruitzichten over de verdere herstructureringsvoorzieningen voor Masterplan III en de daarmee samenhangende kas uitstroom zullen worden afgegeven zodra meer duidelijkheid is verkregen met betrekking tot de lopende besprekingen met de vakbonden

TOELICHTING VAN CEO PETER BAKKER:

“De handelsomstandigheden hebben in het 3e kwartaal in het algemeen de trend gevolgd die we in het eerste halfjaar hebben gezien – goed maar niet geweldig – waarbij het verdere algehele herstel van het niveau van de activiteiten werd tegengehouden door een moeilijke prijsstellings-omgeving.

Bij Express blijven de volumes sterk groeien. We blijven ons focussen op de succesvolle implementering van allerlei maatregelen om de yield te verbeteren, waarvan echter de volledige bijdrage pas volgend jaar zichtbaar zal worden. In de tussentijd blijven we ons richten op kostenbeheersing, inclusief investeringen in eigen capaciteit om de kosten van de intercontinentale lijnverbindingen te reduceren in verband met recent verworven contracten.

Bij Post werd het derde kwartaal gekenmerkt door verdere substitutie-effecten en aanhoudende concurrentiedruk. De sleutel voor de toekomst van Post ligt in de succesvolle implementatie van het finale herstructureringsprogramma dat de kern vormt van Masterplan III. Om deze reden blijft TNT intensief in gesprek met de vakbonden, ondanks hun beslissing het bedrijf voor een ultimatum te stellen over het herstructureringsprogramma.

TNT werkt verder aan de voorbereiding van de splitsing van Post en Express in samenhang met de Vision 2015-strategie. De interne bestuurlijke en operationele scheiding van Post en Express ligt volledig op koers om per 1 januari 2011 in te gaan.”
 
In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.