TNT Express scherpt veiligheidsmaatregelen aan

TNT Express neemt een aantal aanvullende maatregelen om de veiligheid van zijn klanten en hun zendingen alsmede zijn medewerkers en netwerken te beschermen tegen de dreiging van bompakketten. In alle landen waar het bedrijf actief is, zijn de veiligheidscontroles in het lucht- en grondvervoer aangescherpt, zoals het screenen van zendingen. Dit geldt voor zowel de eigen activiteiten van TNT als voor die van alle vertegenwoordigers, onderaannemers en luchtvaartpartners die betrokken zijn bij het vervoer van zendingen van TNT.

TNT past nu al wereldwijde veiligheidsnormen toe die aan de plaatselijk wettelijk voorgeschreven regels voldoen of deze overschrijden. Desalniettemin voegt TNT Express momenteel een risicoanalyse uit om vast te stellen op welke plekken de veiligheid verder kan worden verbeterd. Dit omvat de evaluatie van alle luchthavens waar TNT actief is of overweegt in de nabije toekomst actief te worden.
 
TNT werkt standaard samen met nationale en internationale autoriteiten op het gebied van de veiligheid van het transport wereldwijd. In de komende weken zal TNT Express de dialoog met klanten, veiligheidsautoriteiten intensiveren om de bestaande veiligheidsstandaards te verhogen. Uiteraard zal TNT bestaande praktijken herzien en in lijn brengen met mogelijke veranderingen in de regelgeving.
 
TNT Express committeert zich de veiligheid van het transport wereldwijd te versterken,” aldus Marie-Christine Lombard, Group Managing Director Express. “Samen met luchtvaartautoriteiten, klanten en de sector zijn wij vastberaden alle redelijke maatregelen door te voeren om veilig vervoer in de wereldwijde handel mogelijk te maken.”
 
TNT valt momenteel onder diverse internationale reglementen, waaronder ICAO Annex 17, en neemt daarnaast andere internationale aanbevelingen in acht, zoals ECAC Doc 30, de ICAO-veiligheidsaanbevelingen, en de in de sector toegepaste best practices, zoals het IATA IOSA-programma en de TAPA-certificering.
 
In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.