TNT Post bereid aantal gedwongen ontslagen te verlagen

Bedrijf wil eerst overleg met Ondernemingsraad afronden

Amsterdam - TNT Post heeft de vakorganisaties in het vandaag gehouden overleg uitgebreid antwoord gegeven op de brief van de vakorganisaties van 7 september 2010. TNT Post heeft voorstellen gedaan die tegemoet komen aan het verzoek van de vakorganisaties om het aantal van 4500 gedwongen ontslagen te verlagen.

De vakorganisaties onderkennen in hun brief dat TNT Post genoodzaakt is over te gaan tot forse kostenbesparingen. De voorstellen die de vakorganisaties hebben gedaan om het aantal gedwongen ontslagen te verlagen zijn door TNT Post beoordeeld. TNT Post is bereid om de vakorganisaties op belangrijke punten tegemoet te komen om daarmee het aantal van 4500 gedwongen ontslagen te verlagen. De exacte uitkomst is afhankelijk van het reeds eerder gestarte en nog lopende overleg met de Ondernemingsraad (OR). In dit overleg worden de reorganisatie plannen inhoudelijk besproken en heeft de OR wettelijk het adviesrecht. 
 
TNT Post verwacht op korte termijn de gesprekken met de OR af te kunnen ronden en is bereid haar plannen op onderdelen zo aan te passen dat het aantal gedwongen ontslagen lager uitkomt. Echter dit zal gedwongen ontslagen niet kunnen voorkomen.
 
TNT Post heeft in het overleg benadrukt dat zij gegeven de omvang en impact van de reorganisatie uiterste zorgvuldigheid in het overleg met de OR zal betrachten. Dit laat onverlet dat de hoofdrichting vaststaat en dat het onvermijdelijk is veranderingen door te voeren. Hoe pijnlijk dit ook is voor een grote groep medewerkers die het bedrijf jarenlang trouw en loyaal hebben gediend en die nog steeds actief zijn om de post elke dag op het juiste adres te bezorgen.
 
De veranderingen in de postwet en in de postmarkt zijn niet van de ene op de andere dag gekomen. Met de ondernemingsraad en de vakorganisaties overlegt TNT Post al jaren over de veranderingen in de postmarkt en de gevolgen hiervan voor haar medewerkers. Gegeven de toenemende volume daling en niet aflatende prijsdruk, als gevolg van substitutie en concurrentie, is volgens TNT Post nu voortvarendheid geboden. 
  
De inzet van TNT Post is om nog deze maand duidelijkheid voor al onze medewerkers te bereiken en dit in goed overleg te doen met zowel de vakorganisaties als de Ondernemingsraad.
 
De eerder gecommuniceerde Masterplan besparingen over de periode 2010-2017 van in totaal € 430 miljoen blijven gehandhaafd.
 
Bijlage: Brief zoals TNT Post die vandaag verstuurd heeft aan de vakorganisaties