TNT Post provides high quality of service

Amsterdam - Afgelopen dagen verschenen in een aantal media berichten waarin wordt gesuggereerd dat er structurele problemen zijn met de kwaliteit van de bezorging van de post. Dit stelt Harry Koorstra, lid van de Raad van Bestuur TNT en Group Managing Director Post: “TNT Post levert onveranderd goede kwaliteit. Wij doen er alles aan om de post op tijd en op het juiste adres te bezorgen, juist ook in deze tijd van veranderingen. Daar zitten we bovenop. Onafhankelijke onderzoeksbureaus meten voortdurend en deze kwaliteitscijfers onderstrepen ook onze inspanningen. Van alle zakelijke en consumentenpost samen wordt meer dan 96% de volgende dag op tijd bezorgd. Dit cijfer is de afgelopen 5 jaar constant tussen de 96% en 97%. Er is dus geen sprake van een structureel kwaliteitsprobleem”.

Voor brievenbuspost geldt zelfs een wettelijke norm. De postwet verplicht TNT Post om 6 dagen per week post te bezorgen. De postwet stelt daarbij eisen aan de kwaliteit: gemiddeld per kalenderjaar moet TNT Post ten minste 95% van die post binnen 24 uur bezorgen. TNT Post zit over het verstreken deel van 2010 ook boven deze wettelijke norm.

De methodiek die onderzoeksbureau Intomart hierbij hanteert is een zeer nauwkeurige meting van de kwaliteit en is goedgekeurd door OPTA. Jaarlijks rapporteren we de uitkomsten aan de OPTA. Daarbij worden de uitvoering en uitkomsten geaudit door de onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers. Bij deze kwaliteitsmeting krijgen panelleden een set proefbrieven die er uitzien als normale post. Zij moeten die proefbrieven op vooraf vastgestelde dagen versturen naar een ander panellid, die de aankomstdag noteert. In totaal worden er elk jaar rond de 50.000 proefbrieven verzonden.

“Al onze 40.000 medewerkers doen er dagelijks alles aan om de post op tijd te bezorgen. Natuurlijk blijft het mensenwerk, dus gaat er incidenteel wel eens wat mis. Daar spreken we elkaar op aan, juist om de hoge kwaliteit te waarborgen. Dat doen we niet omdat de wet dat van ons vraagt, maar omdat we de beste kwaliteit willen leveren voor onze klanten. Dat is ons werk. Iedere dag weer, 6 dagen in de week. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst”, aldus Koorstra.