Bekendmaking omwisselverhouding interim dividend 2011

Op 8 augustus 2011 heeft PostNL bekend gemaakt een interim dividend 2011 van € 0,214 per gewoon aandeel uit te keren, dat, naar keuze van de aandeelhouders, geheel in aandelen dan wel geheel in contanten kan worden uitgekeerd.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor een interim dividend in aandelen ontvangen één nieuw gewoon aandeel PostNL N.V. per 17 dividendrechten. Dit vertegenwoordigt een waarde van €0,2238 per dividendrecht hetgeen een meerwaarde is van 4,60% ten opzichte van het dividend in contanten. De omwisselverhouding is gebaseerd op de volumegewogen gemiddelde koers van €3,8052 voor alle PostNL N.V. aandelen verhandeld op de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam over de driedaagse periode van 23 tot en met 25 augustus 2011.
 
Meer dan 55% van het uitstaande aandelenkapitaal heeft gekozen voor dividend in aandelen, hetgeen resulteert in de uitgifte van circa 12.336.000 nieuwe gewone aandelen.
 
Het dividend in aandelen, vrij van belasting in Nederland, zal ten laste worden gebracht van de agioreserve als deel van de uitkeerbare reserves. Het dividend in contanten zal ten laste worden gebracht van de resterende agioreserve als deel van de uitkeerbare reserves (na aftrek van 15% belasting voor dividend in Nederland).
 
Het dividend wordt met ingang van 30 augustus 2011 betaalbaar gesteld.