PostNL bereikt definitief akkoord over cao postbezorgers

Den Haag – PostNL heeft met de vakbond BVPP een akkoord afgesloten over een nieuwe cao voor postbezorgers. Deze cao biedt de medewerkers die langer als postbezorger bij PostNL blijven werken een hogere beloning. Het aanvangssalaris volgt de ontwikkeling van het minimumloon. Postbezorgers kunnen voortaan ook onbetaald verlof opnemen.

Verder zijn de bestaande afspraken verduidelijkt over wanneer tijd wordt vergoed in geval de postbezorger moet wachten op aanlevering van zijn post. Die verduidelijking geldt ook voor als wordt vastgesteld dat de postbezorger tijd te kort komt om zijn post te bezorgen.
 
De looptijd van de cao is van 1 januari tot en met 31 december 2012.
 
PostNL is verheugd over een akkoord over de postbezorgerscao voor deze belangrijke categorie deeltijdwerkers, waarvan PostNL inmiddels ruim 17.000 in dienst heeft. Hiermee heeft PostNL opnieuw een mijlpaal gezet in de ontwikkeling van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de sector voor postbezorgers.
 
PostNL heeft eveneens met Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak over deze cao overleg gevoerd. Deze vakorganisaties hebben het akkoord niet ondertekend omdat PostNL de salarisstapppen van postbezorgers, die langer in dienst zijn en meer verdienen dan het minimumloon, niet automatisch wil koppelen aan de stijging van het minimumloon.