Verandering format presentatie van de bedrijfsresultaten

Business update 4e kwartaal 2010

Amsterdam -

 

Verandering format en scope van de bedrijfsresultaten

Op 2 december 2010 heeft TNT de voorgenomen splitsing van de onderneming bekendgemaakt. De interne juridische en organisatorische splitsing verloopt volgens plan en de aangekondigde herstructureringen zijn per 1 januari 2011 voltooid. 
Als gevolg van de aangekondigde splitsing en de nieuwe juridische omvang van de TNT NV-Mail en Express entiteiten zal de manier waarop de jaarcijfers 2010 van de onderneming en de daaropvolgende verslagen worden gepresenteerd (publicatiedatum: 21 februari 2011), aanzienlijk veranderen. 
Op de website van de onderneming (group.tnt.nl) heeft TNT een aansluiting gepubliceerd tussen het “oude” en het “nieuwe" format van de resultaten tot en met het 3e kwartaal 2010, zowel voor wat betreft de gerapporteerde als de onderliggende cijfers, om de veranderingen in de rekeningen inzichtelijk te maken. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende:
 
De cijfers van Express worden geboekt onder niet-gecontinueerde activiteiten
Verschillen in scope van Express en Post
Tijdelijke aanpassingen in verband met de beëindiging van bepaalde profit-pooling-regelingen
Tijdelijke verschillen in de lasten voor pensioenregelingen met gegarandeerde aanspraken en feitelijk gestorte pensioenbijdragen
Uit de analyse van de onderliggende cijfers tot en met het 3e kwartaal 2010, gecorrigeerd voor diverse eenmalige posten zoals vastgesteld door het management, blijkt dat de toewijzing van Overige netwerken en bepaalde Niet-toewijsbare kosten aan Express leidt tot een beperkte verandering in de gemelde onderliggende resultaten van Express. Ook de veranderingen in het onderliggende bedrijfsresultaat van Post voortvloeiend uit een soortgelijke analyse zijn beperkt. 
Ter verduidelijking van de gerapporteerde veranderingen zal TNT op 21 februari 2011 een aansluiting publiceren tussen het format van de resultaten van de “nieuwe” Express- en Post-groepen en die van de "oude" resultaten per divisie van Express en Post.
 

Business update 4e kwartaal 2010 

De resultaten van de Express-activiteiten van TNT in Europa zijn negatief beïnvloed door de uitzonderlijke slechte weersomstandigheden in december. In het bijzonder is de TNT-hub in Luik twee dagen gesloten geweest, waarbij de verstoringen in de dienst nog langer hebben geduurd. De negatieve impact hiervan op de divisie-EBIT van Express bedraagt naar schatting € 15 miljoen. In Brazilië hadden extra integratiegerelateerde kosten als gevolg van vorderingen en voorzieningen een negatief effect van naar schatting € 20 miljoen. Na correctie voor deze twee effecten verwacht Express een divisie-EBIT over 2010 in lijn met de eerder afgegeven verwachtingen. Express verwacht op dit ogenblik geen negatief effect op de eerder afgegeven verwachting van een EBIT over 2011 in de bandbreedte van € 420-440 miljoen (exclusief de toewijzing van circa € 20 miljoen aan hoofdkantoorkosten). 
Bij Post bedraagt het effect van de stakingen en de slechte weersomstandigheden op de divisie-EBIT over het 4e kwartaal 2010 naar schatting circa € 10 miljoen. De resultaten over het gehele jaar 2010 zullen naar verwachting uitkomen rond de eerder afgegeven verwachtingen. In de Nederlandse postale context zijn er recentelijk positieve ontwikkelingen geweest, waaronder de instemming van de vakbondsleden met de overeenkomst die het Post mogelijk maakt om door te gaan met de implementatie van haar herstructureringsprogramma.
 

Actuele financiële kalender

Presentatie jaarcijfers 2010 van TNT: 21 februari 2011
Bekendmaking tweede interimdividend, dat in de plaats komt van het slotdividend: 21 februari 2011; ex-dividend datum: 22 februari 2011; betaalbaarstelling in maart
Presentatie 1e kwartaalcijfers 2011 van TNT: 2 mei 2011
Kapitaalmarktdagen: 3 mei 2011 (Express) en 9 mei 2011 (Post)
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 25 mei 2011
In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
 

Ernst Moeksis, Director Media Relations 

Phone: +31 20 500 6171 
Mobile: +31 651 189 384