Leden vakbonden stemmen in met principeakkoord om gedwongen ontslagen bij TNT Post te beperken

Amsterdam – De leden van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en BVPP hebben ingestemd met het recentelijk gesloten principeakkoord tussen TNT Post en de vakorganisaties. Dit akkoord maakt het nu mogelijk voor TNT Post om door te gaan met de aangekondigde reorganisatie. TNT Post zal in overleg met de medezeggenschap invulling geven aan de reorganisaties.

Leden vakbonden stemmen in met principeakkoord om gedwongen ontslagen bij TNT Post te beperken
31 januari 2011 om 16:35 CET - Amsterdam – De leden van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en BVPP hebben ingestemd met het recentelijk gesloten principeakkoord tussen TNT Post en de vakorganisaties. Dit akkoord maakt het nu mogelijk voor TNT Post om door te gaan met de aangekondigde reorganisatie. TNT Post zal in overleg met de medezeggenschap invulling geven aan de reorganisaties.
 
De daling van de postvolumes noodzaakt TNT Post om haar organisatie de komende jaren volledig aan te passen. Uitgaande van natuurlijk verloop en vrijwillige mobiliteit gaat deze organisatieverandering gepaard met naar verwachting 4.500 gedwongen ontslagen onder de productiemedewerkers. Door instemming van de vakbondsleden met het principeakkoord wordt dit aantal substantieel teruggebracht. Het akkoord omvat hierover de volgende afspraken:
 
  • Er worden definitief 1700 banen behouden bij o.a. de Auto Unit i.o. van TNT Post en bij Pakketservice.
  • TNT Post bekijkt de mogelijkheden om bij toekomstige organisatieveranderingen bij de Auto Unit nog eens 200 banen te behouden.
  • Aan 300 medewerkers wordt tot eind 2013 tijdelijk werk geboden.
  • De inzet van TNT Mobility zal worden versterkt, waardoor het streven is om 500 medewerkers minder in de WW te laten komen.
  • De signalen van onvrede onder het personeel die naar voren zijn gekomen in het ArboNed onderzoek worden aangepakt aan de hand van een plan van aanpak dat momenteel wordt opgesteld.
  • TNT Post en de vakorganisaties onderzoeken ook de mogelijkheid om de medewerkers van wie de baan vervalt aan werk te helpen via een door een externe partij op te richten detacheringbedrijf.
TNT Post zal zich maximaal blijven inspannen om het aantal gedwongen ontslagen te beperken door vrijwillige mobiliteit waar mogelijk te stimuleren.
 
TNT verwacht tijdens de presentatie van de jaarcijfers van TNT n.v. op 21 februari 2011 de impact van dit akkoord op de masterplannen nader te kunnen toelichten.
 
In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.