Ondernemingskamer wijst bezwaren van de Ondernemingsraad PostNL af

Vandaag heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van de Ondernemingsraad Productie (OR) tegen de door PostNL aangekondigde reorganisaties. De Ondernemingskamer heeft in deze uitspraak alle verzoeken van de OR afgewezen.

Belangrijke punten in de uitspraak van de Ondernemingskamer zijn:
 
  • de omvang van de bezuinigingen die PostNL wil realiseren en de daaraan gekoppelde reorganisaties staan in een juiste verhouding tot elkaar;
  • het voorstel van de OR om nog enkele jaren 150 bestellocaties open te houden is geen acceptabel alternatief;
  • PostNL heeft bij de afweging van alle belangen voldoende gewicht toegekend aan die van de betrokken medewerkers.
Door deze uitspraak kan PostNL de voorgenomen reorganisaties voortzetten. Dit betekent onder andere dat PostNL doorgaat met het inrichten van centrale voorbereidingslocaties en het gefaseerd sluiten van 300 bestelkantoren.