TNT Post eert Vereniging Rembrandt met eigen postzegel

In 2008 viert de Vereniging Rembrandt haar 125-jarig bestaan. TNT Post zet dit jubileum extra luister bij door de Vereniging te eren met een eigen postzegel. Vandaag werd een exemplaar van de postzegels overhandigd aan Ronald de Leeuw, directeur van het Rijksmuseum en tevens bestuurslid van de Vereniging Rembrandt.

Over het ontwerp 
 
De ontwerpers van bureau Cobbenhagen en Hendriksen plaatsten op een postzegelvel de handtekeningen van vele kunstenaars, en beeldden zo een dwarsdoorsnede uit van alle aankopen waarbij de Vereniging betrokken was. Elke handtekening verwijst bovendien naar alle overige werken van de betreffende kunstenaar. Een terechte verwijzing, want niet zelden heeft de Vereniging Rembrandt van één kunstenaar meerdere aankopen gesteund. De afbeelding van de handtekeningen van de gerenommeerde kunstenaars laat niet alleen de diversiteit van de gesteunde werken in 125 jaar tijd zien, maar benadrukt ook de hoogstaande kwaliteit waar de Vereniging voor staat.
 
Cobbenhagen en Hendriksen: "Op het postzegelvel hebben we een feestelijke dubbele krul van papierband aangebracht met daarop vignetten die het voorkomen hebben van een kwaliteitswaarmerk. Daarmee verwijzen we naar de grote invloed van de Vereniging op de kunstwereld. Heeft de Vereniging eenmaal de aankoop van een werk ondersteund, dan geldt dat als een aanbeveling, als een soort keurmerk." Op de afgebeelde 'keurmerken' zijn voorbeelden te zien van kunstwerken die de Vereniging heeft ondersteund. De liefdesbrief van Vermeer staat voor de klassieke schilderkunst, Le Modèle Rouge III van René Magritte voor de moderne schilderkunst en Kan met deksel van Adam van Vianen voor de toegepaste kunst. Op de andere keurmerken staan de jaartallen van het jubileum en de naam van de jubilerende vereniging.
 
Door de opstelling van de keurmerken en de handtekeningen ontstaat ook het beeld van een handtekeningenactie, waarmee de kunstenaars, na dato, steun betuigen aan 'hun' Vereniging Rembrandt.
 
Verkoop, geldigheid en oplage
Van het postzegelvel zijn 365.000 exemplaren gedrukt. Het betreft een velletje met één bijzondere postzegel voor Aangetekende zendingen met een frankeerwaarde van € 6,65. De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij de Collect Club in Groningen, via de Onlinewinkel op www.tntpost.nl en bij de reguliere verkooppunten. De geldigheid van de postzegels voor de frankering is onbepaald.
 
Over de ontwerpers 
 
"Het ontwerpen van postzegels is een uitdagende bezigheid", vinden Cobbenhagen en Hendriksen van het gelijknamige bureau in Amsterdam. "Niet in de laatste plaats vanwege de vele speciale eisen die aan een gebruiksartikel als de postzegel worden gesteld, maar ook vanwege de reikwijdte van het onderwerp. De beste aanpak is dan: gewoon beginnen."
 
Marijke Cobbenhagen en Chantal Hendriksen werken samen sinds ze elkaar leerden kennen op de Werkplaats Typografie in Arnhem. Zij ontwerpen vooral 'drukwerk', zoals uitnodigingskaarten, boeken over kunstenaars, jaarverslagen en tijdschriften. De meeste opdrachtgevers komen uit de culturele sector, waaronder De Hallen Haarlem, het Nederlands Instituut voor Mediakunst en Tubelight (recensieblad over hedendaagse beeldende kunst).
 
Cobbenhagen en Hendriksen zijn als docent typografie verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.
 
Over de Vereniging Rembrandt 
 
Eind negentiende eeuw dreigde een belangrijke Nederlandse collectie kunstwerken naar het buitenland te verdwijnen. Een groep particuliere kunstliefhebbers besloot hier een stokje voor te steken. Zij zamelden geld in waarmee zij de collectie aankochten, die zij vervolgens doorgaven aan het Rijksprentenkabinet in Amsterdam. Van het overgebleven geld is in 1883 een vereniging 'tot behoud van kunst in Nederland' opgericht, de Vereniging Rembrandt. De naam Rembrandt is toen gekozen vanwege de wervende werking die van deze naam uit gaat.
 
Nu staat de naam van de Vereniging vooral voor de kwaliteit van kunstaankopen, variërend van schilderijen, beeldhouwkunst en zilver tot fotografie, textiel en serviezen – zowel klassiek als modern. De Vereniging Rembrandt ondersteunt financieel de aankoop van topstukken die deel gaan uitmaken van het Nederlands openbaar kunstbezit. Dat gebeurt vaak op verzoek van een museum dat een kunstwerk wil aankopen. De Vereniging kan het verzoek na een deskundige beoordeling honoreren.
 
Met haar werk bevordert de Vereniging Rembrandt een kwalitatief goed openbaar kunstbezit. Zij onderstreept ook de belangrijke rol die particulieren hierbij kunnen spelen. Daarom werft de Vereniging actief leden. De 9.000 leden betalen een jaarlijkse contributie en krijgen daarvoor gratis toegang tot de musea die met medewerking van de Vereniging stukken hebben aangekocht. Met ondersteuning van de Vereniging werden werken aangekocht van onder meer Vermeer, Rembrandt, Magritte en Mondriaan.
 
Ter gelegenheid van het lustrum wordt onder de noemer 125 grote liefdes een belangrijke tentoonstelling in het Van Gogh Museum gehouden. Van 3 oktober 2008 tot en met 18 januari 2009 worden ruim 125 aankopen – topstukken uit meer dan dertig Nederlandse musea – eenmalig gezamenlijk aan het publiek getoond.