Microbiologie op een postzegel

Den Haag – PostNL brengt vandaag een postzegelvel uit waarop micro-organismen centraal staan. Aanleiding voor deze uitgifte is het 100 jarige jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie want op 20 april 1911 werd de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVvM) opgericht. Het eerste postzegelvel wordt vandaag op de TU Delft feestelijk uitgereikt.

Het postzegelvel 100 jaar Nederlandse Vereniging voor Microbiologie telt tien postzegels met de waardeaanduiding 1 Nederland. Op elke postzegel is een sterk vergroot micro-organisme afgebeeld binnen een rond kader zoals door een microscoop wordt gezien. Ronde vormen komen in microbiologische afbeeldingen veel voor, bijvoorbeeld in de vorm van bacteriecellen, kolonies en petrischalen waarin bacteriën gekweekt worden.
 
Elk afgebeeld micro-organisme is anders gekleurd. Op het postzegelvel vullen zeven gekleurde vlakken deze structuur aan. In de tekst op elke postzegel wordt onder de streep aangegeven om welk micro-organisme het gaat en boven de streep waarvoor deze wordt toegepast.
 
De tien afgebeelde micro-organismen zijn gist (wijn), schimmel (penicilline), melkzuurbacterie (kaas), archebacterie (biogas), bacterie (groenbemesting), alg (biodiesel), bacterie (afvalwaterzuivering), schimmel (compost), bacterievirus (desinfectie) en bacterie (zelfhelend beton). Op de velrand naast elke postzegel wordt de wetenschappelijke naam en de werking van het bewuste micro-organisme weergegeven.
 
Het postzegelvel is vormgegeven door Daniël Maarleveld, een jonge ontwerper uit Amsterdam. “Vanaf het begin was het duidelijk”, zo vertelt hij, “dat de praktische toepassingen van de microbiologie het thema zouden vormen. Het is ook een van de doelstellingen van de NVvM om aandacht te vragen voor het belang van de microbiologie in het dagelijks leven.”
 
“Op zoek naar sterke afbeeldingen van micro-organismen ben ik samen met twee microbiologen de archieven ingedoken. Dat was op zich al een ontdekkingsreis. We wilden natuurlijk een zo mooi mogelijke spreiding van de verschillende soorten, maar ook wilden we waar mogelijk indrukwekkende plaatjes. En dat bij voorkeur rechtenvrij en uit Nederlandse archieven. Dat is wonderwel gelukt. Sommige plaatjes – die van de archebacterie bijvoorbeeld – hebben we uit heel oude archieven van de TU Delft kunnen opduiken, waar ook veel beelden op oude glasdia’s zijn verzameld.”
 
In de keuze van afbeeldingen is ook voor variatie gekozen om te voorkomen dat alleen maar, zoals de microbiologen het noemen, ‘kroketjes’ in beeld komen. “Het zijn fantastische vormen geworden: de penicillineschimmel is bijvoorbeeld heel mooi, dat geldt ook voor de afbeelding van het bacterievirus. Die lijkt wel op een piepkleine spaceshuttle. Het was vooral een kwestie van selecteren en op elkaar afstemmen om herhaling te voorkomen. Bij de kleuren heb ik ook gekozen voor een brede spreiding van zachte tinten, waar mogelijk in relatie tot de toepassingen. Dus rood voor wijn, geel voor kaas en blauw voor water. Andere kleuren zijn meer intuïtief ingevuld.”
 
De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij de Collect Club in Groningen, via de Onlinewinkel op www.PostNL.nl. De geldigheidstermijn is onbepaald.