PostNL en Randstad / Tempo-Team nemen initiatief voor vernieuwend Banenbedrijf

Diemen/Den Haag

  • Banenbedrijf biedt PostNL-medewerker inkomenszekerheid en uitzicht op vaste baan
  • Banenbedrijf biedt verdere concrete invulling van werk naar werk
Diemen / Den Haag – Randstad / Tempo-Team en PostNL maken vandaag bekend het Banenbedrijf te starten. Het Banenbedrijf biedt PostNL-medewerkers, die overcompleet zijn geworden bij de reorganisatie van het productieproces, een inkomensgarantie met uitzicht op een vaste baan. Men blijft actief in het arbeidsproces, doet zo werkervaring op en met behulp van een persoonlijke coach en eventuele opleidingen wordt zo snel mogelijk de overstap naar een nieuwe vaste baan gemaakt. Deze innovatieve samenwerking tussen PostNL en Randstad / Tempo-Team is een verdere concrete invulling van begeleiding van de PostNL medewerkers van werk naar werk.
 
De postmedewerker legt een deel van zijn uitkering einde dienstverband in als instroompremie en daarnaast levert PostNL ook een financiële bijdrage. De duur van zijn arbeidsovereenkomst met het Banenbedrijf is afhankelijk van het bedrag dat de medewerker kan en wil inzetten en kan 1, 2, 3 of 3,5 jaar duren. In het geval dat het Banenbedrijf snel een vaste baan vindt, is het mogelijk dat een deel van de inleg wordt uitgekeerd aan de medewerker, afhankelijk van de lengte van zijn dienstverband bij het Banenbedrijf. Randstad en Tempo-Team beschikken over de juiste kennis en veel ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling en zijn hierbij de grootste spelers in Nederland.
 
PostNL is al jarenlang bezig met een ingrijpende herinrichting van haar productieproces en begint in 2012 met de reorganisatie van haar bezorgproces. Door de krimpende postvolumes en veranderende klantbehoeftes is PostNL genoodzaakt het logistiek model opnieuw in te richten en belangrijke processen te centraliseren. Dit heeft tot gevolg dat PostNL een deeltijdorganisatie wordt en de baan van full time postbode vervangen wordt door de deeltijd postbezorger en voorbereider. PostNL spant zich al sinds 2006 in om de betrokken medewerkers van werk naar werk te helpen met een effectief mobiliteitsprogramma, waarin sindsdien meer dan 5.500 medewerkers van werk naar werk zijn geholpen. Het Banenbedrijf biedt nu naast Mobility een concrete mogelijkheid voor het vinden van een nieuwe baan.
 
Pieter Kunz, Directeur Productie bij PostNL zegt: “We zijn verheugd over het Banenbedrijf dat een sociale en vindingrijke samenwerking met zeer ervaren partners is. Hiermee vervullen wij onze belofte van december vorig jaar aan onze medewerkers om ons tot het uiterste in te spannen hen aan het werk te houden buiten het bedrijf. Ons bedrijf gelooft al jarenlang in het principe van werk naar werk, dat ook een belangrijk uitgangspunt is in de bedrijfsfilosofie van Randstad / Tempo-Team. We begrijpen het grote dilemma waar onze medewerkers momenteel voor staan maar wij zijn er van overtuigd dat het banenbedrijf goede en realistische kansen biedt aan onze medewerkers voor hun toekomst.”
 
Kees Stroomer, algemeen directeur Tempo-Team vult namens het Banenbedrijf aan:”Samen met Randstad bundelen wij onze krachten op de arbeidsmarkt om deze medewerkers van PostNL in het arbeidsproces te houden. Ervaring leert dat het cruciaal is om aan de slag te blijven. Door ons grote netwerk bij bedrijven, de vele beschikbare vacatures en onze ruime ervaring kunnen wij de mensen in de regel direct plaatsen. En van daaruit werken we constructief verder aan een vaste baan die aansluit op hun persoonlijke mogelijkheden en wensen. Daarbij kijken we naast de bestaande competenties ook naar de aanwezige ambities en talenten, dat biedt veelal weer nieuwe inzichten en kansen. Wij hopen dat veel postmedewerkers voor het Banenbedrijf gaan kiezen, want we willen ze onze toegevoegde waarde graag laten ervaren.”
 
Met het Banenbedrijf vervult PostNL een toezegging aan de vakorganisaties van december 2010 om het aantal gedwongen ontslagen te beperken door de kansen te vergroten van overcompleet geworden medewerkers. Paul Jekkers, bestuurder van BVPP, zegt: “Dit is naar mijn mening een uitstekende extra mogelijkheid om mensen van werk naar werk te begeleiden, naast de mogelijkheden die al geboden worden door Mobility. Met name aan medewerkers die niet zeker zijn of ze met behulp van Mobility zelf ander werk kunnen vinden, biedt het Banenbedrijf een mogelijkheid die hierin kan voorzien.”
 
In de periode van 2012 tot eerste helft 2013 sluit PostNL gefaseerd circa 300 bestelkantoren. De medewerkers zijn deze zomer geïnformeerd over de aanstaande sluiting van de bestelkantoren. Zij worden zes maanden voor de daadwerkelijke sluiting van hun bestelkantoor op de hoogte gebracht van de consequenties en mogelijkheden voor hen persoonlijk. Medewerkers krijgen een aanbod voor een (parttime)baan binnen PostNL bij een centrale voorbereidingslocatie. Zij kunnen ook solliciteren bij bijvoorbeeld het Autobedrijf van PostNL of gebruik maken van het mobiliteitsprogramma en het Banenbedrijf.
 
Uitnodiging persbijeenkomst 
Vandaag 4 oktober om 14:00 uur houden PostNL en Randstad / Tempo-Team een persbijeenkomst in het PostNL sorteercentrum brieven in Nieuwegein. Tijdens deze bijeenkomst zullen Pieter Kunz, Directeur Productie PostNL, en Kees Stroomer, Algemeen Directeur Tempo-Team, een toelichting geven over de start van het Banenbedrijf. Daarnaast is er een fotogelegenheid. De heren Kunz en Stroomer zijn bovendien beschikbaar voor interviews.
 
Programma 
13.45 uur Welkom 
14.00 uur Aanvang presentatie met aansluitend vraag en antwoord 
14.45 uur Fotomoment samenwerking 
Ca 15.30 uur Einde persbijeenkomst
 
Adres
PostNL sorteercentrum brieven 
Grote Wade 80 
3439 NT Nieuwegein