Kwaliteitsissues en vertraging in reorganisatie van brievenpost drukken resultaten in het tweede kwartaal

Den Haag

Volledige persbericht pdf [618 kB]

Highlights van het tweede kwartaal

  • Onderliggende omzet gedaald met 0,2% tot €1.022 miljoen
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat van €10 miljoen
  • Nettoschuldpositie gestegen met €129 miljoen versus eind 2011 tot €1.131 miljoen
  • Prestaties van Mail in Nederland beïnvloed door extra kosten en vertraging in de reorganisatie van de brievenpost
  • Goede resultaten Parcels en International
  • Interim-dividend 2012: €0,181 per aandeel, volledig uit te keren in aandelen

Toelichting CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: "In het tweede kwartaal zette de zwakker dan verwachte start van het jaar door. Parcels liet een goede groei van volume en omzet in alle bedrijfsonderdelen zien, evenals een sterk operationeel resultaat. Trans-o-flex leverde een positieve bijdrage aan de omzet en de resultaten. Ook International heeft positief bijgedragen aan het totale onderliggende cash bedrijfsresultaat. De kwaliteitsissues die in maart bij Mail in Nederland opspeelden, resulteerden in extra kosten en een vertraging in de reorganisatie van de brievenpost, wat een negatief effect had op het resultaat over het tweede kwartaal.
 
In april werd het besluit genomen om de reorganisatie tijdelijk stil te leggen omdat de problemen groter waren dan was voorzien waardoor kwaliteitsissues ontstonden. In mijn eerste volledige kwartaal als CEO van PostNL was mijn eerste prioriteit het verbeteren van de kwaliteit om onze klanten te behouden. We creëerden maatregelen en oplossingen voor een gecontroleerde uitrol van de reorganisatie van de brievenpost. Op dit moment testen we deze oplossingen, die we in dialoog met de ondernemingsraad ontwikkeld hebben. Na een zorgvuldige evaluatie van de resultaten zullen we uiterlijk in het vierde kwartaal een besluit nemen over het verdere verloop van de reorganisatie. We blijven er vertrouwen in houden dat we onze besparingsdoelstellingen voor de langere termijn zullen verwezenlijken.
 
Op basis van onze resultaten over de eerste twee kwartalen van het jaar herbevestigen we onze vooruitzichten voor het onderliggende cash bedrijfsresultaat over 2012, hoewel we verwachten dat het resultaat over het hele jaar in de onderste helft van de bandbreedte zal liggen. De verwachting is gevoelig voor verdere ontwikkelingen van de uitrol van Masterplannen en de verkoop van onroerend goed.
 
We kondigen een interim-dividend van €75 miljoen aan, volledig uit te keren in aandelen."
NB: Onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen en exclusief de eenmalige posten vermeld op pagina 4 van het bijgesloten volledige persbericht.