Nederlanders Europees kampioen kerstkaarten sturen

90% van de Nederlandse huishoudens stuurt gemiddeld 40 kaarten

Den Haag – Kerstkaarten versturen is van oudsher een traditie en maakt deel uit van het kerst- en Nieuwjaarsgevoel. PostNL vergeleek de gewoonten rond het sturen van kerstkaarten in 18 Europese landen. Nederlanders blijken de meeste kerstkaarten te versturen. Binnen Europa ligt het percentage huishoudens dat kerstkaarten verstuurt tussen de 68% en 76%. Nederland zit daar met 90% ruim boven. Ondanks dat de traditionele kerstkaarten veruit favoriet blijven, zijn de technologische varianten in opmars.

Naast de Nederlanders sturen de Engelsen, Denen, Finnen en Fransen de meeste kerstkaarten per huishouden, namelijk tussen de 17 en 30. In de Zuid-Europese landen worden verhoudingsgewijs de minste kerstkaarten verstuurd. In alle landen blijft de kaart per post op de deurmat de meest populaire wijze om een kerstgroet over te brengen. In meer en meer landen ontstaan diensten waarbij je je eigen kaart online kan ontwerpen en versturen per reguliere post. In Nederland groeit deze vorm van kerstkaarten sturen ook. In 2012 zal dit 5-10 % van het aantal verstuurde kerstkaarten zijn.
 
In België zijn het opmerkelijk genoeg vooral de iets ouderen die kiezen voor digitaal: 53% van de 60-plussers beschouwt e-mails als de beste manier om kerstwensen te versturen. Ook Frankrijk ziet een opmars in digitaal: daar zullen naar verwachting zo’n 16 miljoen mensen een online kerstkaart sturen, versus 11 miljoen in 2011. Via Facebook zullen ongeveer 5 miljoen Fransen hun kerstgroeten sturen, tegen 200.000 in 2011. In Engeland daarentegen worden maar tussen de 3% en 5% van de kerstkaarten online verstuurd, tegen bijvoorbeeld 32 % in Duitsland. De Polen versturen graag kerst-smsjes. In 2011 werden er meer dan een biljoen smsjes verstuurd en nog eens 5 miljoen mms-jes tussen 23 en 26 december.
 
In bijna alle Europese landen worden speciale kerstzegels op de markt gebracht. In de meeste landen tegen een gereduceerd tarief. Echter in Duitsland zijn ze juist iets duurder. Dit extra bedrag gaat naar een goed doel. In Duitsland, Denemarken en België wordt een deel van de opbrengst door de postbedrijven aan een goed doel geschonken. In Polen hebben sommige speciale kerstzegels zelfs een geurtje; kerstthee of gemberbrood.

Kerstkaartentrends

Zowel in Zwitserland, Frankrijk als Duitsland kunnen kinderen kaartjes sturen naar de Kerstman. In Duitsland krijgen ze antwoord terug (van Deutsche Post). Elk jaar worden er ongeveer 600.000 kaarten naar de Kerstman en zijn vrienden gestuurd in Duitsland. In Zwitserland waren dit er 16.000 en hier ontvangen alle kindjes zelfs een klein cadeautje van de Zwitserse posterijen. Een ander terugkomend element bij kerstmis is het geven aan goede doelen. Het onderzoek wees uit dat kerstkaarten en goede doelen onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. In ongeveer de helft van 18 bekeken landen wordt er geld ingezameld met kerstkaarten. Vooral UNICEF is en blijft een populair goed doel in relatie tot kerstkaarten. In Engeland wordt er naar verwachting zo’n 50 miljoen pond opgehaald, ruim 61 miljoen euro.
 
Het lijkt erop dat er in het huidige tijdsbeeld van snelle online contacten, met kerst toch vooral wordt gekozen voor persoonlijk en traditioneel. Zo was er in Finland in de afgelopen jaren een kleine daling te zien van het aantal per post verstuurde kerstkaarten, maar men verwacht dat dit jaar het aantal van vorig jaar wordt geëvenaard. In Zweden zijn de aantallen nog even hoog als in de 50-er tot en met de 80’er jaren. Er is een kleine terugval geweest na de 90’er jaren, maar dit stabiliseert weer. In Engeland wordt er zelfs een verhoging van het aantal traditioneel verstuurde kaarten per individu voorspeld van 27%.