Principeakkoord CAO voor PostNL

Den Haag – PostNL en de vakorganisaties Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VPP hebben na intensieve onderhandelingen een principeakkoord bereikt over de PostNL CAO voor Mail Nederland tot 1 april 2013. Het resultaat is een goede balans van de wensen van de vakorganisaties en het bedrijf. Partijen gaan gezamenlijk in gesprek met het pensioenfonds over een nieuwe pensioenregeling. Het huidige sociaal plan wordt tot 1 januari 2014 verlengd. De salarisverhoging bedraagt 1,7% plus 0,4% gekoppeld aan de definitieve invoering van de nieuwe pensioenregeling.

De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn:

Salarisverhoging

  • Een salarisverhoging van 1,1% per 1 december 2012, gevolgd door een verhoging van 0,6% per 1 januari 2013;
  • Een voorwaardelijke salarisverhoging van 0,4% die met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 zal worden ingevoerd na een definitief akkoord over de toekomstbestendige pensioenregeling.

Toekomstbestendige pensioenregeling

  • Partijen zullen bij het pensioenfonds een gezamenlijk voorstel indienen voor een voor werkgever en werknemers toekomstbestendige pensioenregeling. De aanpassing van de regeling zal moeten leiden tot verlaging van de pensioenlasten en het beperken van risico’s. De uitvoering en haalbaarheid worden de komende maanden getoetst door het pensioenfonds en vervolgens door de vakorganisaties ter instemming voorgelegd aan haar leden.
  • Voor nieuwe medewerkers vanaf 1 januari 2013 wordt een eigen bijdrage van 6% aan de pensioenpremie ingevoerd; voor zittende medewerkers geldt een eigen bijdrage van 2% aan de pensioenpremie vanaf 1 januari 2013.
  • PostNL ziet af van het naar rato korten van het zacht pensioen voor medewerkers die in deeltijd gaan werken. De vakorganisaties zien af van verder procederen. De zachtpensioenregeling wordt weer in lijn gebracht met de oorspronkelijke bedoeling toen het zacht pensioen werd vastgesteld.

Verlenging sociaal plan

  • Het huidige sociaal plan wordt verlengd tot 1 januari 2014.

Winstdelingsregeling

  • Partijen hebben overeenstemming bereikt over de winstuitkering over 2011 en 2012. PostNL zal over 2011 een uitkering van 2% toekennen.
Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: "We hebben een goede balans gevonden in de doelstellingen die we gezamenlijk wilden bereiken ten aanzien van pensioenen, sociaal plan en salarisverhoging. Het geeft duidelijkheid aan onze medewerkers."
 
De vakorganisaties zullen dit akkoord ter instemming voorleggen aan hun leden.