Uitspraak geschillencommissie PostNL en pensioenfondsen

Den Haag – De geschillencommissie heeft uitspraak gedaan in het geschil tussen PostNL en twee van zijn pensioenfondsen over de noodzakelijkheid van bijstortingen ter aanvulling van het dekkingstekort. De pensioenfondsen zijn door de geschillencommissie in het gelijk gesteld. De geschillencommissie oordeelt dat het doen van bijstortingen nu al noodzakelijk is, ongeacht de vraag of de pensioenfondsen ook zonder bijstortingen tijdig kunnen herstellen. De uitspraak brengt mee dat PostNL een bedrag van € 84 miljoen moet betalen. Indien PostNL in beroep gaat, wordt betaling van een additionele vordering van € 49 miljoen opgeschort.

PostNL bestudeert de uitspraak van de geschillencommissie en zal later besluiten of het in beroep gaat tegen de uitspraak. PostNL zal verder in overleg treden met de pensioenfondsen omdat het blijft streven naar voortzetting van de samenwerking. Dit is in het belang van alle betrokken partijen.
 
Aan het eind van het derde kwartaal 2012 was de dekkingsgraad van het belangrijkste pensioenfonds 102,2%, met inbegrip van de gevraagde bijstortingen aan PostNL. Dit is onder het wettelijk vereiste minimum van 104,1%.
 
Reductie van de pensioenlasten en het risico van bijstorten blijven onverminderd van belang voor PostNL. Hiertoe is naast overleg met de pensioenfondsen ook overleg gaande met de vakbonden.