Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2011 van PostNL

Den Haag

Volledig persbericht pdf [561 kB]

Highlights 4e kwartaal 2011

 • Solide prestaties in alle segmenten
 • Onderliggende omzet met 4,1% gedaald tot €1.169 miljoen (-0,2% autonoom)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat van €99 miljoen (4e kwartaal 2010: €133 miljoen)
 • Netto schuldpositie van €1.002 miljoen per 31 december 2011
 • Belang in TNT Express: gedeeltelijke terugdraaiing van €98 miljoen van de eerdere waardevermindering
 • Dekkingsgraad belangrijkste pensioenfonds 99,8%*, onder minimaal vereist niveau (ca. 104%)

Highlights geheel jaar 2011

 • Daling volumes geadresseerde post van 7,2%, beter dan de afgegeven bandbreedte van 8-10%
 • Onderliggende omzetgroei van 0,3%, na correctie voor omzet PostCon omzetdaling van 3%
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat van €220 miljoen overtreft de afgegeven bandbreedte
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat International positief
 • Voorgesteld slotdividend 2011 van €0,193 per aandeel (inclusief doorgegeven dividend van TNT Express), volledig in aandelen uit te keren

Toelichting CEO

Harry Koorstra, CEO van PostNL, licht toe: “ We hebben in het afgelopen kwartaal opnieuw positieve ontwikkelingen in onze operationele activiteiten kunnen zien. De volumes geadresseerde post daalden in het 4e kwartaal met 5,1%, en over het gehele jaar was de daling 7,2%, wat minder is dan verwacht. De volumes van Parcels zijn gestegen, met name in december, resulterend in een goede groei van omzet en resultaten. International vertoonde nog steeds groei in de activiteiten in Italië en het Verenigd Koninkrijk, hoewel we hier de effecten van de economische onzekerheden beginnen te zien.
 
De financiële markten zijn volatiel gebleven. De koers van het aandeel TNT Express is gestegen in het laatste kwartaal van 2011, hetgeen heeft geleid tot een gedeeltelijk terugdraaiing van €98 miljoen van de eerdere waardevermindering.
 
De dekkingsgraad van ons belangrijkste pensioenfonds was per einde kwartaal circa 100%*, nog steeds onder het wettelijke minimumvereiste. We hebben de pensioenfondsen uitgenodigd voor overleg over de bijstortingen, aangezien PostNL de noodzaak van de betaling hiervan betwist. Tegelijkertijd zijn we in onderhandeling met de vakorganisaties over de noodzakelijke aanpassingen in de cao, aangezien de huidige pensioenregelingen niet toekomstbestendig zijn.
 
We blijven ons bedrijf zo managen dat we voorbereid zijn op mogelijke veranderingen in de toekomst. De complexe implementatie van Masterplan III in onze Nederlandse postorganisatie is gaande en zal in 2012 de eerste vruchten afwerpen. We handhaven onze focus op de effecten van de liberalisering op zowel de prijzen als de mix. Bij Parcels en International werken we aan commerciële initiatieven om winstgevende volumes toe te voegen.”
 
N.B. Onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen en exclusief de eenmalige posten vermeld op pagina 5. 
* Inclusief de eerste door de pensioenfondsen in rekening gebrachte bijstorting (betwist door PostNL)