Kwaliteit postbezorging 2011: één van de beste jaren met 96,1%

Den Haag – De kwaliteit van de bezorging van consumentenpost is in 2011 met een percentage van 96,1% één van de hoogste scores geweest in de metingen van deze kwaliteit sinds ruim 20 jaar. Wettelijk geldt een kwaliteitsnorm van gemiddeld 95% voor brieven binnen Nederland met de standaard overnight service. Dit betreft de post die in de straatbrievenbussen van PostNL gedeponeerd wordt. Die post moet als regel de eerste werkdag na de aanbieding zijn bezorgd.

PostNL is tevreden over deze prestatie, des te meer omdat in 2011 allerlei wijzigingen in de organisatie zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn ter voorbereiding van de nieuwe bestelstructuur. De postbezorging wordt niet langer vanaf 300 locaties voorbereid, maar vanaf slechts negen centrale voorbereidingslocaties in het land.

In vergelijking met 2010 is een enorme verbetering opgetreden, al zijn die cijfers niet helemaal vergelijkbaar. Eind 2010 waren er namelijk volop vakbondsacties om te komen tot een finaal akkoord tussen bedrijf en vakbonden over genoemde reorganisaties. De kwaliteit van de postbezorging in 2010 heeft daar wel onder geleden, want het overall kwaliteitcijfer voor 2010 bedroeg 92,9%, terwijl de kwaliteit voordat de stakingen en andere collectieve acties begonnen nog ruim boven de 95% lag.

De bezorgkwaliteit van PostNL wordt door een onafhankelijk bureau (Intomart GfK) gemeten volgens een methodiek die door toezichthouder OPTA en de door haar aangewezen accountant is goedgekeurd. Ook controleert die aangewezen accountant de finale cijfers, waarna het resultaat vóór 1 juni naar de OPTA wordt gestuurd. De OPTA beoordeelt vervolgens op basis van de resultaten of PostNL heeft voldaan aan de wettelijke norm.

Pieter Kunz, Directeur Productie van PostNL: "We zijn trots op deze hoge kwaliteitscore, heel Nederland weet inmiddels wel dat het postbedrijf door de krimpende markt steeds moet reorganiseren. Natuurlijk gaat er dan ook wel eens wat mis en iedere brief die niet juist of op tijd bezorgd wordt, is er één teveel, maar een compliment aan al onze medewerkers over deze prestatie is zeker op zijn plaats".

Bovenstaande kwaliteitcijfers hebben betrekking op de particuliere post en de frankeermachine post, dat circa 14% van het totale door PostNL vervoerde postvolume uitmaakt. Het kwaliteitcijfer voor de zakelijke post (86% van het volume) bedroeg in 2011 97% en in 2010 96% (exclusief de stakingsperiode).