De Grote Bosatlas geëerd met eigen postzegel

Gouda – Ter gelegenheid van de uitgifte van 54ste en tevens nieuwste editie van 'De Grote Bosatlas', presenteerde PostNL vandaag het postzegelvel 'Nederland in de Bosatlas' op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Het postzegelvel werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Noordhoff Uitgevers, de uitgever van de Bosatlassen. Er is gekozen om de ontwikkeling van het Nederlandse landschap op één postzegelvel samen te vatten. Ard Korporaal van PostNL overhandigde het postzegelvel aan Peter Vroege van Noordhoff Uitgevers.

Het ontwerp

Het ontwerp van Sonja Haller en Pascal Brun, van ontwerpstudio Haller Brun uit Amsterdam, laat zeven edities van de Bosatlas opengeslagen afgebeeld zien. Het gaat om de eerste editie uit 1877, de edities uit 1961, 1971, 1981, 2001 en 2007 en de allernieuwste editie uit 2012. De opengeslagen pagina's bevatten topografische overzichtskaarten en thematische kaarten.
 
Sonja Haller: "Het was een uitdaging om over het hele vel de contouren van Nederland herkenbaar te laten blijven. Dat was natuurlijk niet eenvoudig, ook omdat in de loop van de tijd de schaal van de kaarten is veranderd. Dat vind ik geen nadeel, daardoor is het ontwerp juist spannender geworden. Het gaat overigens om een gedeeltelijke weergave van de landsgrenzen. In de praktijk bleek het benadrukken van de kustlijn en van Limburg voldoende om de vorm van Nederland onmiskenbaar weer te geven."

Verkrijgbaarheid

De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij de Bruna-winkels, Collect Club in Groningen en online via www.collectclub.nl. De geldigheidstermijn is onbepaald. Naast het postzegelvel met 10 dezelfde postzegels verschijnen er ook een prestigeboekje en twee eerstedagenveloppen.*
 
* een product van NVPH