Gouden Olympische medaillewinnaars geëerd met eigen postzegel

Amsterdam - Vandaag ontvingen goudenmedaillewinnaars Sjoukje Dijkstra, Ellen van Langen en Nico Rienks hun eigen postzegel in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ger Jacobs, commercieel directeur van PostNL, reikte de postzegels uit. Als voorzitter van het NOC*NSF ontving ook André Bolhuis een exemplaar van het postzegelvel. Het vel is uitgebracht in het kader van het 100-jarig jubileum van het NOC*NSF. Op de postzegels staan nog zeven andere goudenmedaillewinnaars.

Op het postzegelvel zijn zwart-witfoto’s afgebeeld van: Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Nico Rienks, Ellen van Langen, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Esther Vergeer, Maarten van der Weijden, Anky van Grunsven, Nicolien Sauerbreij en een hockeyer als symbool voor de vele Nederlandse gouden hockeysuccessen. Door het postzegelvel te scannen met de app ´Chameleon eXplorer´ op een smartphone hoor je een geluidsfragment van sportcommentator Christiaan Scheen die roept: “Nederland heeft goud”. De app is te downloaden via www.postnl.nl/apps.  

Inspanning en overgave in beeld en geluid

Na veel onderzoeken en schetsen maakte de postzegelontwerper Robin Uleman de keuze om de beleving van Olympische kampioenen in beeld te brengen: “Daarom heb ik geen foto's gekozen van juichende kampioenen tijdens de prijsuitreiking of hun ererondje, maar juist foto’s van de sportieve prestatie zelf. Bij de een is de inspanning of de overgave van het gezicht af te lezen, bij de ander de concentratie of de wilskracht. Bij de keuze van de foto's was ik vooral op zoek naar foto's waarop je de beleving of concentratie van de sporter zo duidelijk mogelijk kon zien."

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel bevat tien verschillende postzegels met waardeaanduiding 1. De postzegels zijn vanaf 4 juli verkrijgbaar bij Bruna vestigingen, de Collect Club in Groningen en online via www.collectclub.nl. De geldigheidstermijn is onbepaald. Naast het postzegelvel met 10 verschillende postzegels verschijnen er ook twee postzegelmapjes en twee eerstedagenveloppen*.
 
* een product van NVPH