PostNL faseert reorganisatie in het belang van kwaliteit

Overeenstemming met OR over aanpak

Den Haag – PostNL kiest er voor om in het belang van de kwaliteit van de postbezorging de eerder aangekondigde reorganisatie van de brievenpost meer gefaseerd door te voeren. Als gevolg daarvan stelt PostNL de opening van nieuwe centrale voorbereidingslocaties (CVL’s) uit naar volgend jaar. Dit betekent ook dat er dit jaar geen bestelkantoren meer worden gesloten, met uitzondering van de kantoren Zaltbommel en IJsselstein. Het bedrijf heeft samen met de Ondernemingsraad een aanpak voor een gecontroleerde implementatie van het vervolg van de reorganisatie ontwikkeld. Deze aanpak wordt met een aantal pilots getest.

Aan de hand daarvan zal in het najaar een besluit worden genomen over de wijze waarop de reorganisatie verder wordt uitgerold. PostNL en de medezeggenschap hebben gezamenlijk het vertrouwen uitgesproken dat hiermee de juiste stappen worden gezet. Eerder besloot PostNL in april 2012 op verzoek van de Ondernemingsraad om pas op de plaats te maken met de reorganisatie van de brievenpost als gevolg van de kwaliteitsproblemen.
 
Pieter Kunz, directeur productie PostNL: "Goede kwaliteit blijft ons uitgangspunt. We gaan daarom pas verder met de uitrol van de reorganisatie als we er zeker van zijn dat we de impact van onze reorganisatie voor onze klanten en medewerkers kunnen beperken. In het bijzonder gaat daarbij de aandacht uit naar rouwzendingen en medische post. De afspraken die we nu hebben gemaakt zijn een goede basis om de vervolgstappen te kunnen zetten."
 
PostNL benadrukt dat vastgehouden wordt aan de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de reorganisatie. De andere lopende reorganisaties bij PostNL gaan volgens plan door. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het overhevelen van al het klein vervoer (buslichting, haal- en brengritten voor zakelijke klanten en postbestelling in landelijke gebieden) naar een apart bedrijfsonderdeel binnen PostNL (Autobedrijf). Daarnaast gaat het verhuizen van de Business Points en de postbussen van postvestigingen naar lokale ondernemers gewoon door.