Bestelkantoor PostNL in Culemborg en Vianen sluit

Den Haag – PostNL sluit per 19 maart 2012 het bestelkantoor in Culemborg en Vianen. De sluiting is onderdeel van de eerder aangekondigde reorganisatie van PostNL. Het bedrijf zal alle bestelkantoren vanaf 2012 tot najaar 2013 gefaseerd sluiten. Door veranderende klantbehoeftes en sterk krimpende postvolumes is PostNL genoodzaakt haar bedrijfsvoering ingrijpend te veranderen.

De voorbereidende sorteeractiviteiten die tot op heden op deze bestelkantoren worden uitgevoerd, worden gecentraliseerd op één locatie in Utrecht. Op deze centrale voorbereidingslocatie werken vooral parttime sorteermedewerkers die de post voorbereiden voor de bezorging door postbezorgers.
 
Particulieren zullen merken dat zij op de dinsdag, donderdag en zaterdag voortaan meer poststukken ontvangen dan de overige dagen. Dit is het gevolg van het feit dat zakelijke verzenders de voorkeur hebben voor bezorging van hun post op deze dagen. De post die dagelijks aangeboden wordt in de brievenbussen of op de postkantoren zal zoals gebruikelijk de volgende dag worden bezorgd. Meer informatie is te vinden op www.postnl.nl.

Van werk naar werk

Voor de postbodes en zaterdagbestellers houdt hun werk in de huidige vorm op te bestaan. PostNL spant zich in om zoveel mogelijk medewerkers óf binnen het bedrijf een nieuwe baan te bieden of om hen van werk naar werk buiten het bedrijf te begeleiden. PostNL heeft sinds 2006 een effectief mobiliteitsprogramma, waarin sindsdien ruim 6000 medewerkers van werk naar werk zijn geholpen. Daarnaast is er de mogelijkheid om via het Banenbedrijf een nieuwe werkgever te vinden. Het Banenbedrijf is een initiatief van Randstad / Tempo Team en PostNL en biedt de PostNL-medewerkers die overcompleet zijn geworden een inkomensgarantie met uitzicht op een vaste baan. De keuze is aan de medewerker zelf welke mogelijkheden hij/zij benut. In geval van ontslag krijgt de medewerker een einde dienstverband uitkering op basis van het sociaal plan dat is overeengekomen met de vakorganisaties.

Postbezorgers

In de toekomst zullen alleen parttime postbezorgers de post bestellen. Inmiddels zijn er landelijk ruim 17.000 postbezorgers bij PostNL in dienst. Deze medewerkers krijgen de te bezorgen post volledig op straat en huisnummer gesorteerd aangeleverd op een centraal punt in de wijk en bezorgen vervolgens dezelfde dag de post.