PostNL is een “irrevocable undertaking” (onherroepelijke toezegging) met UPS aangegaan ter ondersteuning van het bod van UPS op TNT Express

Den Haag – Vandaag hebben United Parcel Service, Inc. (“UPS”) en TNT Express N.V. (“TNT Express”) gezamenlijk bekend gemaakt tot overeenstemming te zijn gekomen en een Fusieprotocol te hebben gesloten met betrekking tot een openbaar bod door UPS op alle uitstaande gewone aandelen van TNT Express (de “Aandelen TNT") voor een biedprijs van € 9.50 per Aandeel TNT in contanten (het “Bod”).

PostNL N.V. (“PostNL”), houdster van circa 29,8% van de Aandelen TNT, heeft onherroepelijk toegezegd alle door haar gehouden Aandelen TNT aan te zullen bieden onder het Bod, op gebruikelijke voorwaarden (de “Irrevocable Undertaking”). De Irrevocable Undertaking eindigt onder andere bij beëindiging van het Fusieprotocol tussen UPS en TNT Express. PostNL kan daarnaast de Irrevocable Undertaking beëindigen in het geval de Executive Board en de Raad van Commissarissen van TNT Express hun aanbeveling van het Bod intrekken indien een bona-fide derde partij een bod uitbrengt dat de Biedprijs met minimaal 8% overtreft, dat naar het oordeel van de Executive Board en de Raad van Commissarissen van TNT Express substantieel aantrekkelijker is voor TNT Express, en dat niet door UPS wordt geëvenaard.
 
In de context van het bod zijn UPS en TNT Express overeengekomen dat TNT Express geen beroep zal doen op zekere bepalingen van de Relationship Agreement van 7 april 2011 tussen PostNL en TNT Express. Indien het Bod niet uiterlijk op 19 september 2012 gestand wordt gedaan, zal PostNL gerechtigd zijn maximaal 54.320.242 van haar Aandelen TNT te vervreemden (zijnde circa 10% van het totale uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van TNT Express op deze datum).
 
Indien het Bod tegen de Biedprijs van € 9.50 per Aandeel TNT wordt geëffectueerd, zal PostNL naar verwachting een bedrag in contanten van circa € 1.540 miljoen ontvangen. PostNL zal een bedrag van € 700 miljoen uit de opbrengsten uit de verkoop van alle door de onderneming gehouden Aandelen TNT storten op een geblokkeerde rekening (“escrow account”) en deze middelen aanwenden met het doel de schuldpositie van de onderneming te verminderen, in lijn met het financiële beleid van PostNL.
 
Deze bekendmaking behelst geen bod tot aankoop noch een uitnodiging tot een bod tot verkoop van enige effecten, noch zal er enige verkoop of aankoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk bod, uitnodiging of verkoop onrechtmatig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie volgens het effectenrecht van een dergelijk rechtsgebied.

Dit persbericht wordt tevens uitgebracht in de Engelse taal. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie van dit persbericht, prevaleert de Engelse versie.