Resultaten 1e kwartaal 2012

Den Haag

Volledig persbericht pdf [578 kB]

Highlights 1e kwartaal

  • Onderliggende omzet gedaald met 4,6% tot €1.061 miljoen
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat van €49 miljoen
  • Nettoschuldpositie van €1.014 miljoen per 31 maart 2012
  • Belang in TNT Express: terugdraaiing van €570 miljoen van de eerdere waardevermindering
  • Dekkingsgraad belangrijkste pensioenfonds 99,8%*, onder minimaal vereist niveau (ca. 104%)

Toelichting CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: “Over het geheel ging het jaar iets zwakker van start dan verwacht. In Nederland was de daling van de volumes geadresseerde post in lijn met onze verwachtingen. We hebben problemen gehad bij de invoering van het piek/dalmodel en de implementatie van de nieuwe processen op de centrale voorbereidingslocaties. Dit heeft geleid tot een tijdelijke vertraging van de verdere uitrol en heeft gevolgen voor zowel onze klanten als onze medewerkers. We werken nu samen met de Ondernemingsraad aan verbeteringen en blijven ons daarbij focussen op onze kwaliteit. We hebben er alle vertrouwen in dat de reorganisatie de eerder bekendgemaakte besparingen op de lange termijn zal opleveren.
 
Bij Parcels namen de volumes toe. De gemiddelde prijs per zending was lager vanwege de mix in omzet. Met de recente overname van Trans-o-flex heeft Parcels een sterke positie verworven op de Belgische en Nederlandse markt voor multicolli-zendingen. International heeft opnieuw positief bijgedragen aan het onderliggende cash bedrijfsresultaat.
 
Stabiliteit en duidelijkheid zijn erg belangrijk in deze uitdagende tijden. De prioriteit voor de komende periode is dan ook ons te richten op de voortzetting en implementatie van de bestaande strategie.”
 
NB: Onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen en exclusief de eenmalige posten vermeld op pagina 4.
* Inclusief door de pensioenfondsen in rekening gebrachte bijstortingen (betwist door PostNL)