Resultaten 3e kwartaal 2012

Invloed daling volumes geadresseerde post op resultaat 3e kwartaal

Den Haag

Volledig persbericht pdf [414 kB]

Highlights van het derde kwartaal

  • Stijging onderliggende omzet met 1,2% tot €1.003 miljoen
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat van €4 miljoen
  • Prestaties Mail in Nederland beïnvloed door sterke daling volumes van 10,1%
  • Pilots en review van alternatieven voor herstructurering in Nederland
  • Goed resultaat Parcels en International voortgezet
  • Herwaardering van belang in TNT Express met €180 miljoen
  • Nettoschuld sinds ultimo 2011 toegenomen met €214 miljoen tot €1.216 miljoen

Toelichting CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: "In het derde kwartaal daalde het onderliggende cash bedrijfsresultaat van €21 miljoen naar €4 miljoen, voornamelijk door de daling van de geadresseerde postvolumes.
 
Parcels had een goede volumeontwikkeling. De integratie van Trans-o-flex verloopt volgens plan. Het programma voor de nieuwe logistieke infrastructuur ligt op koers en volledig op snelheid, zes nieuwe depots zijn inmiddels operationeel.
 
Ondanks de concurrentie en de uitdagende economische omstandigheden, liet International over de hele linie een volumegroei zien. Over het geheel genomen verbeterden de resultaten ten opzichte van vorig jaar.
 
Na de moeilijke start van het jaar stonden de prestaties van Mail in Nederland ook dit kwartaal onder druk. Het derde kwartaal werd gekenmerkt door de daling van de volumes geadresseerde post met 10,1%, met name vanwege substitutie. Na het tijdelijk stilleggen van de uitrol van de nieuwe infrastructuur van Mail in Nederland in april zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor de kwaliteit bijna terug is op niveau. Een van de belangrijkste pilots, die vandaag start, is een test waarbij drie locaties worden samengevoegd. Doel van de test is kostenverminderingen te onderzoeken met een lager risico, doordat bedrijfsprocessen minder worden verstoord. Na evaluatie van de alternatieven zullen we een besluit nemen over de verdere uitrol van de reorganisatie. Uiterlijk bij de presentatie van de resultaten over het vierde kwartaal zullen we een update geven. We blijven erop vertrouwen dat we onze besparingsdoelstellingen voor de langere termijn zullen halen. We verwachten dat het parlement voor het eind van het jaar positief beslist over het voorgestelde schrappen van de verplichte postbezorging op maandag.
 
Kijkend naar de rest van het jaar, verwachten we dat in 2012 de daling van de volumes geadresseerde post 8% tot 10% zal zijn. We herbevestigen onze verwachting voor het onderliggende cash bedrijfsresultaat over 2012, hoewel het in de onderste helft van de bandbreedte zal liggen. De verwachting blijft gevoelig voor verdere ontwikkelingen in de uitrol van onze Masterplannen en de verkoop van onroerend goed."