PostNL geeft update over reorganisatie uiterlijk bij bekendmaking Q4 cijfers

Den Haag – Na de tijdelijke stop van de uitrol van de nieuwe infrastructuur van post in Nederland in april van dit jaar, zijn meerdere verbeterinitiatieven doorgevoerd die geleid hebben tot een verhoging van het kwaliteitsniveau. Dit niveau is nu bijna terug op het standaardniveau.

Een van de belangrijkste pilots, die maandag 5 november begint, is een test waarbij drie locaties zullen worden samengevoegd. Deze test toont het potentieel voor kostenreductie tegen een lager risicoprofiel, omdat business process wijzigingen minder groot zullen zijn.
 
Na een zorgvuldige evaluatie van alle alternatieven, zullen we een besluit nemen met betrekking tot de verdere uitrol van de reorganisatie, waarbij we een update zullen geven uiterlijk bij de bekendmaking van onze Q4 resultaten. Wij blijven ervan overtuigd dat we onze lange termijn besparingensdoelen zullen bereiken.