Gérard Aben per 1 maart 2013 met pensioen

Roger Muys benoemd tot Group HR Director per 1 november 2012

Den Haag – Gérard Aben, Group HR Director en lid van de Raad van Bestuur van PostNL, zal met ingang van 1 maart 2013 met pensioen gaan. In verband met de komst van zijn opvolger en vooruitlopend op zijn pensionering treedt hij per 1 november 2012 terug als lid van de Raad van Bestuur. Hij zal tot 1 maart 2013 beschikbaar zijn om zijn opvolger in te werken.

Gérard heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de HR functie binnen PostNL. In zijn meer dan 20 jaar als Group HR Director heeft Gérard een groot aantal reorganisaties begeleid en de arbeidsvoorwaarden van PostNL geprofessionaliseerd en gedifferentieerd.
 
Per 1 november wordt Roger Muys benoemd als Group HR Director bij PostNL. Roger heeft brede ervaring op het gebied van HR en heeft verschillende leidinggevende en internationale functies gehad bij Carlsberg Breweries, Philips en General Electric.
 
De vrijgekomen positie in de Raad van Bestuur zal niet worden ingevuld omdat PostNL zijn topstructuur heeft gewijzigd, waardoor de Raad van Bestuur voortaan bestaat uit CEO en CFO.