Nieuwe tarieven PostNL per 1 januari 2013

Stijging zakelijke en consumententarieven (postzegelprijs naar 54 eurocent)

PostNL voert per 1 januari 2013 verschillende tariefwijzigingen door. Vanaf 1 januari 2013 stijgt het basistarief voor brieven binnen Nederland met vier eurocent tot 54 eurocent. Het basistarief voor brieven in Europa stijgt tot 90 eurocent, een stijging van vijf eurocent. Zoals eind 2011 al gecommuniceerd wordt het tarief voor de decemberzegel dit jaar verhoogd naar 40 eurocent. Ook de zakelijke tarieven stijgen met gemiddeld 5 %.

Voor frankeermachines stijgt het basistarief voor brieven binnen Nederland met drie eurocent. Voor partijenpost verschilt de tariefwijziging per product, maar gemiddeld is sprake van een stijging van rond de 5%.
 
De tariefwijzigingen zijn noodzakelijk vanwege de voortdurende volumedaling op de postmarkt. De aanpassingen voor de consumententarieven vallen binnen de wettelijke grenzen voor tariefontwikkeling en zijn getoetst door de toezichthouder OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit).
 
Ondanks de tariefwijziging houdt PostNL één van de laagste posttarieven in Europa (zie bijlage European letter price survey for 2012). Het volledige rapport is ook beschikbaar om te downloaden.