Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag – Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van PostNL N.V. de jaarrekening van de onderneming over 2012 vastgesteld. Het dividend over 2012 is vastgesteld op € 0,181 per gewoon aandeel, hetgeen in augustus 2012 reeds als interim dividend in aandelen is uitgekeerd. Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd.

Het gepresenteerde remuneratiebeleid 2013 is door de aandeelhouders aangenomen. De Centrale Ondernemingsraad ondersteunt het remuneratiebeleid 2013.

Daarnaast heeft de AVA de volgende besluiten genomen:

  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2012.
  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2012.
  • Mevrouw A.M. Jongerius is per 16 april 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.
  • De heer J.W.M. Engel is per 16 april 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 16 oktober 2014. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 16 oktober 2014. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal tot 16 oktober 2014.

Mevrouw P.M. Altenburg en de heer W. Kok zijn per het tijdstip van de sluiting van de AVA afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Altenburg heeft aangegeven optimaal beschikbaar te willen zijn voor haar bedrijf en haar toezichthoudende functies, in het bijzonder haar nieuwe functie als voorzitter van de raad van toezicht van het Zaans Medisch Centrum. De heer Kok legt na tien jaar zijn taak als commissaris neer en maakt ruimte voor verjonging. De heer Piet Klaver, Voorzitter van de Raad van Commissarissen, zei: "Ik wil Nelly Altenburg en Wim Kok bedanken voor hun toewijding aan de onderneming gedurende respectievelijk de afgelopen vier en tien jaar. Gedurende deze periode hebben beiden met hun enorme ervaring en gewaardeerde inzichten veel bijgedragen aan de onderneming."

De relevante documenten bij de vandaag gehouden AVA, zoals de presentaties, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen op de website van PostNL beschikbaar worden gesteld.