Resultaat boven verwachting en in lijn met de vooruitzichten

Op koers naar 2015

Den Haag

Volledig persbericht

Highlights 2e kwartaal

  • Onderliggende omzet stabiel op €1.035 miljoen (2e kwartaal 2012: €1.040 miljoen)
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat van €22 miljoen (2e kwartaal 2012: €10 miljoen)
  • Volumes geadresseerde post Mail in Nederland: -11,3%
  • Nettoschuld €1.373 miljoen, tegen €1.327 miljoen aan het eind van het 1e kwartaal 2013
  • Dekkingsgraad belangrijkste pensioenfonds 100,2%

Toelichting van de CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: 'Over het geheel genomen waren onze resultaten over het tweede kwartaal van 2013 boven verwachting en in lijn met de in mei verhoogde vooruitzichten voor een onderliggend cash bedrijfsresultaat tussen €50 en €90 miljoen voor 2013.

De onderliggende resultaten van Mail in Nederland zijn verbeterd in vergelijking met vorig jaar. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan hoge incidentele en reorganisatiekosten in 2012. Het volume geadresseerde post daalde sterker dan verwacht, door de economische situatie en concurrentie. Tegelijkertijd wordt de reorganisatie strak uitgevoerd en ligt deze voor op schema, wat leidt tot hogere kostenbesparingen. Sinds het begin van de nieuwe implementatie hebben we 79 van de geplande 125 bestelkantoren gemigreerd, waarvan 44 in dit kwartaal, terwijl de hoge kwaliteit gehandhaafd bleef. Verder hebben we vorderingen gemaakt bij de reorganisatie van de afdelingen van staf productie, marketing & sales en overhead.

Een andere belangrijke mijlpaal is de overeenstemming die met de vakbonden is bereikt over de verlenging van het sociaal plan en de drie collectieve arbeidsovereenkomsten - belangrijke stappen voor de succesvolle implementatie van de reorganisatie.

Parcels liet een goede volume- en omzetgroei zien. De implementatie van de nieuwe logistieke infrastructuur verloopt nog steeds volgens plan. Bij International lieten alle landen een goede volume- en omzetgroei zien, met als gevolg een positieve bijdrage aan het onderliggende cash bedrijfsresultaat.

Terugkijkend op het eerste halfjaar kunnen we concluderen dat PostNL op koers ligt voor de realisatie van de doelstellingen voor 2015.'