100 jaar Vredespaleis geëerd met postzegels

Eerbetoon aan internationaal icoon op gebied van vrede en recht

Den Haag – Tijdens de feestelijkheden rondom het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis in Den Haag, heeft de directeur van de bibliotheek van het Vredespaleis, Jeroen Vervliet, uit handen van Yme Pasma, directeur Consumentenmarkt PostNL, de eerste postzegels 100 jaar Vredespaleis ontvangen. De postzegels laten opvallende details van kunstwerken in het Vredespaleis zien.

"Het Vredespaleis is één van de belangrijkste internationale iconen op het gebied van vrede en recht. Het Internationaal Gerechtshof is er bijvoorbeeld gevestigd," aldus Yme Pasma van PostNL. "De viering van het eeuwfeest is voor PostNL een mooie aanleiding om met deze postzegel dit belangrijke jubileum voor Nederland en Den Haag te markeren."

Vrede

Op het postzegelvel is het motto 'voor vrede door recht' uitgewerkt door tien kunstwerken te koppelen aan tien thema’s die het begrip vrede raken. Het vel telt tien verschillende postzegels met de waardeaanduiding 1 voor bestemmingen binnen Nederland. Op iedere postzegel heeft deze waardeaanduiding ook de functie van het eerste cijfer van het jubileumgetal 100. In de eerste cirkel staat een opvallend detail van een kunstwerk in het Vredespaleis. In de tweede cirkel staat het motto 'vrede door recht' met daarbinnen het desbetreffende thema. Op vijf postzegels worden de vijf deugden uitgelicht die een basis zijn voor vrede of die vrede bevorderen: vriendschap, eendracht, ijver, gerechtigheid en waarheid. Op de andere vijf postzegels staan zaken die kunnen bloeien dankzij of zelfs enkel in een situatie van vrede: kunsten, vrijhandel, welvaart, wetenschap en veiligheid.

Een kijkje in het Vredespaleis

Het postzegelvel 100 jaar Vredespaleis is ontworpen door Mart Warmerdam van Mart. Warmerdam Design. "Ik heb er bewust voor gekozen om niet het bekende silhouet van het Vredespaleis te gebruiken, maar juist in te zoomen op de binnenkant van het gebouw," zo licht hij toe. "Op die manier wil ik laten zien dat het Vredespaleis meer is dan alleen de buitenkant van een gebouw en de in het oog springende architectuur. Er is binnen veel moois te vinden, met vaak een bijzondere symboliek." Warmerdam heeft al meerdere Nederlandse postzegels ontworpen, zo was hij onder andere verantwoordelijk voor de Zomerpostzegels van 1989 en 2002.

Beschikbaarheid

De nieuwe postzegels zijn vanaf 9 september 2013, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij de Bruna-winkels, via www.collectclub.nl en het bezoekerscentrum van het Vredespaleis. De geldigheidstermijn is onbepaald. Op de postzegels staat Nederland 1, bedoeld voor post tot 20 gram met een bestemming binnen Nederland. Naast het postzegelvel verschijnen er twee postzegelmapjes, een prestigeboekje en twee eerstedagenveloppen*.

* Een product van de NVPH

2013-08-29 Aanbieden postzegels Vredespaleis

2013-08-29 Postzegelvel Vredespaleis