PostNL maakt voornemen bekend tot verkoop deel van belang in TNT Express; opbrengst zal worden aangewend om zijn schuld te reduceren

Den Haag – PostNL maakt vandaag het voornemen bekend om ongeveer 15% van het uitstaande aandelenkapitaal van TNT Express (de 'Transactie') te verkopen. PostNL zal de opbrengst van de verkoop aanwenden om zijn schuld te reduceren.

Deze transactie is een verdere stap om de toekomst van PostNL zeker te stellen. De transactie is onderdeel van het gepubliceerde financieel beleid van PostNL om de opbrengsten uit verkoop van het belang in TNT Express aan te wenden om de schuldenlast te reduceren en om de financiële ratio's in lijn te brengen met een BBB+/Baa1 credit rating.

Verdere berichtgeving zal zo snel als mogelijk volgen na afronding van de Transactie.

De Transactie gebeurt via een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers en wordt namens PostNL uitgevoerd door Deutsche Bank AG, London Branch en Goldman Sachs International (gezamenlijk de 'Bookrunners'). De aanbiedingsprijs zal door PostNL en de Bookrunners worden overeengekomen na een 'accelerated bookbuilding process' dat direct van start gaat.

PostNL is met de Bookrunners overeengekomen om over een periode van minimaal 180 dagen vanaf de afronding van de Transactie zijn belang in TNT Express niet verder af te bouwen.

Noot voor de editors:

  • Voorafgaand aan de Transactie bezit PostNL 29,8% van het uitstaande aandelenkapitaal van TNT Express resulterend uit de afsplitsing van TNT Express uit TNT in mei 2011. Het belang was bedoeld als een financieel belang zodat PostNL aan haar eigenvermogens- en financieringsvereisten kon voldoen. Voorwaarden waaronder PostNL zijn belang kan verkopen, zijn vastgelegd in de relatie-overeenkomst tussen PostNL en TNT Express van 24 februari 2013.
  • Na afronding van de Transactie zal het belang dat PostNL in TNT Express heeft ongeveer 14,8% van het uitstaande aandelenkapitaal van TNT Express bedragen.

Dit bericht mag niet worden gepubliceerd in, of verspreid in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, of in of naar enige andere jurisdictie waar de verspreiding niet geoorloofd is. Dit bericht is niet een aanbod tot verkoop van effecten, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten (de "Aandelen") van TNT Express N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie.

De Aandelen in de Vennootschap mogen niet worden aangeboden, of verkocht in de Verenigde Staten zonder een toepasselijke vrijstelling van registratie op grond van de US Securities Act 1933 (de "Securities Act"). De Aandelen in de Vennootschap zijn niet, en zullen niet worden geregistreerd op grond van de Securities Act.