PostNL maakt voorlopige resultaten van inkoop uitstaande obligaties bekend

Den Haag – PostNL maakt voorlopige resultaten van het bod op de uitstaande EUR 2015, EUR 2017 en GBP 2018 obligaties bekend.

PostNL maakt bekend dat zij, via G3 Worldwide Mail N.V., onderdeel van de PostNL Groep, voornemens is voor een totaal bedrag in contanten van ongeveer EUR 400 miljoen (inclusief opgebouwde rente) aan obligaties te kopen, verdeeld over de EUR 2015, EUR 2017 en GBP 2018 obligaties, volgend uit het bod dat is bekend gemaakt op 6 december 2013.

De nominale waarde van de voorgenomen terug te kopen obligaties en vastgestelde aankoopspread per gekochte obligatie is:

  • EUR 2015 obligatie: EUR 51 miljoen, aankoopspread 44 bps
  • EUR 2017 obligatie: EUR 132 miljoen, aankoopspread 105 bps
  • GBP 2018 obligatie: GBP 136 miljoen, aankoopspread 160 bps

De referentierente om de biedingprijzen te bepalen voor de EUR 2015 en EUR 2017 obligaties is de geïnterpoleerde (tot het einde van de looptijd) mid-swaps rate. De referentierente voor de GBP 2018 obligatie wordt bepaald op basis van de van toepassing zijnde referentierente voor Gilts.

De verwachte verrekendatum is 17 december 2013.

PostNL reserveert de resterende opbrengst uit de gedeeltelijke verkoop van zijn aandelen in TNT Express voor verdere schuldreductie.

Deutsche Bank AG, London Branche, BNP PARIBAS en Royal Bank of Scotland waren Joint Dealer Managers voor de transactie.

BofA Merrill Lynch, optredend via Merrill Lynch International, trad op als financieel adviseur voor PostNL bij de transactie.

Dit bericht en het 'Tender Offer Memorandum' is niet een aanbod of een uitnodiging om te participeren in de Invitations in de Verenigde Staten, of in enige andere jurisdictie waarin, of aan een persoon aan wie het doen van zo'n aanbod of uitnodiging of door wie deelname ongeoorloofd is. De verspreiding van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties op grond van de wet aan beperkingen onderhevig zijn. Personen die in het bezit komen van dit bericht, zijn jegens PostNL en de Dealer Managers gehouden om zich van dergelijke beperkingen op de hoogte te stellen.