4e kwartaal- en jaarcijfers 2012

met update 2015

Den Haag

Volledig persbericht

Highlights

  • Onderliggende omzet gestegen met 1,7% tot €1.190 miljoen
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat €67 miljoen, €32 miljoen lager dan in het vierde kwartaal van 2011
  • Daling volumes geadresseerde post 9,1%
  • CAO overeenkomst met vakorganisaties
  • Aanhoudend goede resultaten van Parcels en International
  • Herwaardering belang in TNT Express met €49 miljoen
  • Bijstortingen van €83 miljoen na de uitspraak van de geschillencommissie
  • Nettoschuld sinds ultimo 2011 toegenomen met €222 miljoen tot €1.224 miljoen
  • Herbevestiging verwachting onderliggend cash bedrijfsresultaat 2015 van €300 miljoen - €370 miljoen 

Toelichting CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: "Ons onderliggend cash bedrijfsresultaat over 2012 bedroeg €130 miljoen, wat in lijn is met onze verwachtingen. Dit is een bevredigend resultaat voor een moeilijk jaar in een uitdagende economische en marktomgeving.

De initiatieven die we hebben genomen om onze kwaliteitsniveaus te herstellen hebben goed gewerkt. In oktober was de kwaliteit weer terug op het standaardniveau. We hebben gewerkt aan de voorbereiding van een solide verdere implementatie van de reorganisatie. Een gefaseerde implementatie met lagere uitvoeringsrisico’s en een grotere flexibiliteit is uitgebreid en met succes getest. De migratie van personeel naar een deeltijdorganisatie zal geleidelijker verlopen en er zal een beter evenwicht tussen ervaren en nieuwe werknemers ontstaan. Als gevolg hiervan zullen er minder gedwongen ontslagen plaatsvinden dan de eerder aangegeven 2.800. Sinds 2006 heeft ons mobiliteitsprogramma meer dan 7.000 werknemers geholpen in hun zoektocht naar een andere baan buiten PostNL. De vertraging van de reorganisatie, in combinatie met de verwachte volumedaling van 8 tot 10%, zorgt ervoor dat er extra besparingen moeten worden gerealiseerd en dat we duidelijk moeten focussen op ons prijsbeleid.

In 2013 zullen we de operationele herstructurering hervatten en aanvullende maatregelen nemen die zullen resulteren in een verhoging van onze doelstelling voor kostenbesparingen van €330 miljoen tot €400 miljoen, waarvan €110 miljoen al bereikt in 2011 en 2012. Hierdoorblijft een doelstelling van €290 miljoen over voor 2013 – 2017. Om de volumedaling te compenseren zullen we de prijzen verhogen. We zullen de operationele synergieën tussen Mail in Nederland en Parcels versterken door een verdere integratie van de gedeelde backbone. Parcels zal zich blijven richten op winstgevende groei en zal uitbreiden naar nieuwe verticals en nichemarkten. In International hebben we tussen 2010 en 2012 een ommekeer gerealiseerd.

Veranderingen in pensioenregeling, die gezamenlijk zijn voorgesteld door PostNL en de bonden, worden momenteel door de pensioenfondsen bestudeerd. Het is ons doel om zowel de pensioenkosten als het risico op aanvullende bijstortingen te verminderen. Onze prognose voor het onderliggend cash bedrijfsresultaat over 2013 is tussen de €20 en €60 miljoen.

Op 14 januari 2013 kregen we het teleurstellende nieuws dat UPS de overname van TNT Express niet zal doorzetten. We verwachten nu ons belang op de middellange termijn te kunnen verkopen om een betere waarde voor de aandeelhouders te realiseren, nadat de situatie rondom TNT Express is gestabiliseerd.

Ik heb er vertrouwen in dat PostNL vanaf 2015 een duurzaam positief cash resultaat zal kunnen genereren. Onze prognose voor 2015 voor het onderliggend cash bedrijfsresultaat blijft €300 miljoen tot €370 miljoen. De zorgvuldige en geleidelijke aanpak van de verdere implementatie, die zal zijn gebaseerd op een vereenvoudiging van processen en daarom minder verstorend zal zijn, betekent dat we in staat zullen zijn om de vereiste operationele besparingen te realiseren. Bovendien zullen onze overheadkosten worden gereduceerd door centralisatie en efficiencyprogramma’s. In het algemeen is het ons doel een efficiënt en betrouwbaar pakketten- en postbedrijf te zijn, sterk gericht op verdere winstgevende groei in pakketten, en met een sterke focus op het genereren van kasstromen en herstel van het dividend in contanten op de middellange termijn."