PostNL onderschrijft noodzaak aanpassingen UPD

Den Haag – PostNL heeft met belangstelling kennisgenomen van de toekomstvisie op de postmarkt van minister Kamp van Economische Zaken. In een reactie laat PostNL weten blij te zijn met de voorgestelde maatregelen om de Universele Postdienst (UPD) betaalbaar, bereikbaar en betrouwbaar te houden. De voorgestelde maatregelen helpen om de UPD rendabel te maken.

In de toekomstvisie schrijft de minister dat het met de huidige regels voor PostNL moeilijk is om de postdienst voor burgers en klein zakelijke gebruikers rendabel uit te voeren. PostNL vindt het belangrijk dat de UPD behouden blijft en wil deze graag blijven verzorgen. De door de minister voorgestelde maatregelen zoals ook verwoord in het persbericht zal PostNL in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken verder uitwerken. Bij de uitwerking zal PostNL vanzelfsprekend ook oog houden voor minder mobiele mensen en andere kwetsbare groepen.

Het wetsvoorstel met de aangekondigde veranderingen zal naar verwachting begin 2014 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. PostNL hoopt dat de maatregelen vanaf 2015 geleidelijk kunnen worden ingevoerd.