PostNL bereikt principeakkoord met vakorganisaties

Den Haag – PostNL heeft gisteren een principeakkoord bereikt met de vakorganisaties over een aantal onderwerpen, waaronder een verlenging van het Sociaal plan met twee jaar.

PostNL heeft in overleg met de vakorganisaties Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VPP een principeakkoord bereikt over het Sociaal plan, de cao voor PostNL Pakketten, de cao voor zaterdagbestellers en de pensioenregeling voor postbezorgers. Ook is vastgesteld dat PostNL aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het akkoord Beperken gedwongen ontslag heeft voldaan.

De vakorganisaties leggen dit principeakkoord nu voor aan hun leden. Als zij het er mee eens zijn, is het akkoord definitief. De verwachting is dat dit eind juli duidelijk zal zijn.

Het Sociaal plan van PostNL wordt met twee jaar verlengd tot en met 31 december 2015. Hierdoor komt er duidelijkheid voor alle medewerkers, die tot en met 31 december 2015 te maken hebben of krijgen met reorganisaties. Het Sociaal plan geldt voor alle medewerkers die vallen onder de cao voor PostNL of cao voor PostNL Pakketten.

Tevens zijn de volgende afspraken gemaakt.

  • In aanvulling op het akkoord voor de cao voor postbezorgers van 14 mei 2013, geldt er vanaf 1 januari 2014 een nieuwe pensioenregeling voor de postbezorgers.
  • In een nieuwe cao voor zaterdagbestellers - met een looptijd van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 - krijgen zaterdagbestellers een gefaseerde salarisverhoging: 1,5% vanaf 1 juli 2013, 0,75% vanaf 1 januari 2014 en nog eens 0,75% vanaf 1 januari 2015.
  • Medewerkers van Pakketten krijgen in hun nieuwe cao een salarisverhoging van 1,1% vanaf 1 december 2012 en 0,6% vanaf 1 januari 2013 en een eenmalige uitkering van € 1.000 over 2012 op full time basis. Daarnaast wordt de cao voor PostNL Pakketten geïntegreerd in de cao voor PostNL per 1 april 2013.

Ook is vastgesteld dat PostNL aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het akkoord Beperken gedwongen ontslag heeft voldaan. In dit akkoord is destijds afgesproken om 1.700 banen beschikbaar te stellen om het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van reorganisaties te beperken. Inmiddels zijn er ruim 1.900 banen gerealiseerd.