PostNL Pakketten, FNV Bondgenoten en zelfstandige pakketbezorgers bereiken akkoord

Hoofddorp – PostNL Pakketten, FNV Bondgenoten en de actievoerende zelfstandige pakketbezorgers hebben een akkoord bereikt. Hiermee komt een einde aan de wilde acties van de afgelopen dagen. De pakketbezorging, die vertraging heeft opgelopen als gevolg van de acties, zal naar verwachting snel terugkeren naar normaal. De pakketchauffeurs hervatten hun werkzaamheden.

In het akkoord is afgesproken dat bij gemiddeld 145 tot 155 geplande stops per dag een vergoeding betaald wordt van € 1.000 per week. Indien er sprake is van een route onder het gemiddelde van 145 geplande stops, zal er maatwerk plaatsvinden.

Overeengekomen is dat er op drie depots in de Randstad een aanspreekpunt komt voor subcontractors. Er vindt periodiek overleg plaats tussen PostNL en een nog op te richten collectief van subcontractors.

Daarnaast wordt er een commissie geïnstalleerd bestaande uit een afvaardiging vanuit de zelfstandige pakketbezorgers, drie vertegenwoordigers vanuit PostNL en een onafhankelijke voorzitter. Subcontractors kunnen daar terecht wanneer zij zich bij beëindiging van hun contract onheus behandeld voelen. In het akkoord is opgenomen dat de actievoerende pakketbezorgers geen hinder zullen ondervinden van het feit dat zij actie hebben gevoerd. De opzegtermijn voor de bezorgers wordt verlengd van één naar drie maanden.

Gerrit Mastenbroek, algemeen directeur van PostNL Pakketten: "Wij zijn blij dat wij samen met de FNV Bondgenoten en een vertegenwoordiging van de bezorgers een oplossing hebben kunnen vinden voor onze zelfstandige pakketbezorgers. De afspraken die zijn gemaakt, bieden een goede basis voor een duurzame samenwerking tussen PostNL en de zelfstandige pakketbezorgers".