PostNL publiceert agenda AVA 2013

Den Haag – PostNL N.V. publiceert vandaag de agenda van de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 (AVA) op 16 april 2013. Op de agenda staat onder andere een wijziging van de statuten alsmede wijzigingen in het dividend beleid.

Benoemingen Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen PostNL N.V. zal mevrouw Agnes Jongerius en de heer Marc Engel voordragen op de AVA voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Jongerius heeft ruime ervaring met vraagstukken omtrent sociale zekerheid en inkomensbeleid, pensioenen en in medezeggenschapskwesties. De voordracht van mevrouw Jongerius vloeit voort uit het versterkt aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad van PostNL. De heer Engel heeft ruime ervaring op het gebied van logistiek management en business transformatie. Hij heeft een internationaal werkgebied en heeft veel ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Mevrouw Nelly Altenburg en de heer Wim Kok zijn niet beschikbaar voor herbenoeming.

Agenda

De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op de pagina Aandeelhoudersvergadering. De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 16 april 2013 om 14.00 uur in Crowne Plaza Hotel Den Haag, Van Stolkweg 1, 2585 JL in Den Haag.