Burgemeester Krikke ontvangt postzegels 100 jaar Burgers' Zoo

Den Haag/Arnhem – PostNL heeft ter ere van het 100-jarige jubileum van Burgers' Zoo een postzegelvel met het thema ‘moeder en jong’ uitgebracht. Op 9 maart 'Dag van de Jeugdfilatelie' reikte Paul Gelhever, retailmanager van PostNL in Arnhem, samen met de achterachterkleinkinderen van oprichter Johan Burgers, de speciale jubileumpostzegels uit aan burgemeester Pauline Krikke van Arnhem.

Op elke postzegel is een kleurenfoto afgebeeld van twee dieren, meestal moeder en jong. De foto's zijn zowel door professionele fotografen als door de verzorgers van Burgers' Zoo gemaakt. Elke postzegel heeft een andere achtergrond; uitsneden van plattegronden van Burgers' Zoo door de jaren heen. De uitsnede duidt de verblijfsplek aan van de bewuste diersoort in die tijd – vaak aangegeven met kleine dierillustraties op de plattegrond.

Door de postzegels te scannen met de Chameleon eXplorer app op een smartphone, is allerlei achtergrondinformatie over Burgers' Zoo via internet te bekijken.

Ontwerper Harald Slaterus: "Er is niets leukers dan postzegels ontwerpen. Dat komt door het formaat natuurlijk, de oplage en ook wel de eeuwigheidswaarde, want je weet dat je overal ter wereld in albums zal worden bewaard." Daarnaast zijn er diverse verbanden die het voor Harald heel natuurlijk maakten om deze postzegels te ontwerpen: "Zo woon ik in Arnhem, heb ik hier aan de Kunstacademie gestudeerd en tijdens mijn studie was ik vaak in Burgers' Zoo te vinden om de dieren te tekenen. Met postzegels ben ik bovendien opgevoed. Mijn grootvader verzamelde, mijn vader verzamelt en ook ik verzamel nog steeds."

Harald Slaterus heeft eerder de postzegels 100 jaar KNLTB in 1999 ontworpen en in 2000 de Strippostzegels. Harald is ook verantwoordelijk voor de vormgeving van het boek dat ter gelegenheid van het eeuwfeest van Burgers' Zoo verschijnt.

Verkrijgbaarheid

De postzegels zijn verkrijgbaar bij Bruna-vestigingen, de Collect Club in Groningen en online via www.postnl.nl/collectclub. De geldigheidstermijn is onbepaald. Op deze postzegels staat Nederland 1, bedoeld voor brieven tot 20 gram met bestemming binnen Nederland.

Naast het postzegelvel met tien verschillende postzegels, verschijnen er twee postzegelmapjes, een prestigeboekje en twee eerstedagenveloppen*.

2013-03-11 Burgers Zoo postzegels

2013-03-11 Burgers Zoo postzegelvel overhandiging 1

2013-03-11 Burgers Zoo postzegelvel overhandiging 2