Voornemen tot aanpassingen universele postdienst

Den Haag – PostNL heeft besloten de aanvraag voor compensatie van de nettokosten over 2011 in te trekken. Aanleiding is het voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om de wettelijke eisen voor de universele postdienst (UPD) aan te passen. Bij het pakket aan maatregelen denkt de minister onder andere aan het vergroten van de tariefruimte per 1 juli 2013 dat er in eerste instantie voor zou kunnen zorgen dat de postzegelprijs per genoemde datum met circa € 0,06 stijgt. PostNL behoudt daarmee één van de laagste posttarieven in Europa. Toezichthouder OPTA zal toetsen of deze maatregelen noodzakelijk zijn om het rendement van de UPD te borgen.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister overtuigd te zijn van de noodzaak maatregelen te nemen die de UPD kostendekkend en betaalbaar kunnen maken. PostNL heeft er vertrouwen in dat de uiteindelijke maatregelen zullen leiden tot een voor PostNL renderende UPD verplichting.

De minister schrijft in zijn brief aan de Kamer dat hij aanpassingen overweegt in het geheel van UPD-verplichtingen en van de tariefregulering. Minister Kamp heeft aangegeven dat hij begin mei in zijn toekomstvisie op de postmarkt met een verdere toelichting komt op het complete pakket van maatregelen.