Resultaten 1e kwartaal 2013

In lijn met verwachtingen

Den Haag

Volledig persbericht

Highlights

  • Onderliggende omzet gestegen met 0,8% tot €1.076 miljoen
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat €22 miljoen (1e kwartaal 2012: €49 miljoen)
  • Volume geadresseerde post gedaald met 9,5% (gecorrigeerd voor werkdagen)
  • Reorganisatie verloopt volgens plan
  • Aanhoudend goede resultaten Parcels en International
  • Herwaardering belang in TNT Express met €(440) miljoen
  • Bijstorting van €64 miljoen na uitspraak van de geschillencommissie betaald
  • Dekkingsgraad belangrijkste pensioenfonds 104,9%
  • Nettoschuld met €102 miljoen toegenomen sinds ultimo 2012 tot €1.326 miljoen

Toelichting CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: "Het eerste kwartaal is in lijn met onze verwachtingen verlopen.

De onderliggende performance van Mail in Nederland werd, zoals verwacht, beïnvloed door de volumedaling, die binnen de gestelde bandbreedte van 8-10% voor 2013 lag. De eerste resultaten van de nieuwe implementatie van de reorganisatie waren bevredigend. We hebben 35 bestelkantoren gemigreerd. Tegelijkertijd is het ons gelukt om de kwaliteit te verhogen tot 96,1%, wat boven het wettelijk vereiste niveau ligt, en hebben we de noodzakelijke kostenbesparingen gerealiseerd. Bovendien heeft onze ondernemingsraad positief advies uitgebracht over de implementatie van de aangepaste reorganisatie.

De volumes in Parcels bleven sterk groeien met 6,2% op vergelijkbare basis en er werd goede vooruitgang geboekt bij de implementatie van de nieuwe logistieke infrastructuur. In International lieten de totale volumes en omzet een solide groei zien, wat resulteerde in een positieve performance voor het segment.

Op het gebied van wet- en regelgeving heeft de Minister van Economische Zaken bekendgemaakt dat hij voornemens is de wettelijke vereisten voor de universele dienstverlening te wijzigen en hij heeft voorgesteld om het basistarief voor brieven per 1 juli 2013 met €0,06 te verhogen. De minister heeft aangekondigd dat hij in mei zijn visie op de postmarkt zal geven. De implementatie daarvan wordt voorzien voor 2015. Ook heeft de minister op 22 april een voorstel ingediend om de bezorgplicht op maandagen te schrappen.

De dekkingsgraad van het belangrijkste pensioenfonds was 104,9%, hoger dan het minimaal vereiste niveau, hetgeen resulteerde in de annulering van €13 miljoen aan voorwaardelijke bijstortingen in verband met het tekort ultimo 2012. In dit kwartaal hebben we het resterende gedeelte van de onvoorwaardelijke bijstorting (€64 miljoen) voldaan.

Op basis van onze resultaten over het eerste kwartaal, en rekening houdend met het seizoenspatroon van de resultaten van PostNL, herhaal ik de verwachting dat ons onderliggend cash bedrijfsresultaat tussen €20 en €60 miljoen uitkomt in 2013."